Eltron – Aby nic nie Ex-plodowało

Wychodząc naprzeciw potrzebom licznej rzeszy producentów, firma RECHNER wciąż poszerza ofertę zarówno indukcyjnych, jak i pojemnościowych czujników zbliżeniowych z certyfikatem ATEX. Certyfikat ten dopuszcza stosowanie czujników w obszarach zagrożonych wybuchem, a więc tam, gdzie istnieją opary (np. lakiernie) lub palny pył (np. silosy z mąką).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Automatyki firmy Eltron, przedstawiciela Rechnera w Polsce.

 www.eltron.pl