ELSPEC BLACKBOX G4500 PORTABLE – Analizator jakości energii

BLACKBOX G4500 jest przenośnym analizatorem jakości energii nowej generacji, pozwalającym na przeprowadzenie rejestracji według wybranego lub zdefiniowanego scenariusza, między innymi w trybie zgodnym z normą PN-EN50160, przedstawiając szczegółową ocenę pomiarów oraz umożliwiając tworzenie raportów.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego algorytmu kompresji danych PQZIP (1000:1), analizator ELSPEC BLACKBOX G4500 przeprowadza rejestrację wszystkich parametrów sieci elektrycznych cykl po cyklu z rozdzielczością 1024 próbek/okres przez rok czasu, zapewniając nieporównywalną dokładność oraz uniknięcie opóźnień między kanałami.
BLACKBOX oblicza wartości RMS, umożliwia rozbudowaną analizę harmonicznych do 511 wartości (wraz z sub- oraz inter-harmonicznymi) oraz współczynników migotania światła (Flicker), a rejestracja wielopunktowa  pozwala monitorować wiele miejsc w sieciach elektrycznych za pomocą dowolnej liczby mierników zsynchronizowanych w czasie poprzez sieć LAN lub moduł GPS
Jest to jedyny przyrząd na rynku który rejestruje na bieżąco wszystko co wydarzyło się w sieci bez konieczności ustawiania zdarzeń i wartości progowych. Innowacyjne oprogramowanie PQSCADA umożliwia szczegółową analizę zarejestrowanych danych. Wszystkie parametry z jednego lub wielu punktów pomiarowych są przedstawione na jednej zsynchronizowanej osi czasu umożliwiając wybieranie dowolnego parametru, przybliżanie/oddalanie interesujących  fragmentów przebiegów, przesuwanie się wzdłuż dostosowywanej osi czasu, eksport wykresów i danych do wielu formatów (Excel,Meta-file, PQDIF). Mnogość funkcji komunikacyjnych pozwala monitorować i konfigurować urządzenie praktycznie z każdego miejsca na świecie. Dodatkowo G4500 posiada wbudowane łącze bezprzewodowe Wi-Fi 802.11g.
Przyrząd wyposażony został w 5 przewodów zakończonych krokodylami do pomiaru napięć, 4 elastyczne cęgi prądowe do 3000A,  wejście do pomiaru napięcia i prądu stałego, 3 szybkie porty internetowe (100MBit), RS-232, RS-485, port CF, 6 wejść cyfrowych. Opcjonalnie przyrząd może zostać wyposażony w dedykowany tablet PC z ekranem dotykowym oraz przystawki prądowe 6A lub 100A i cęgi elastyczne 300A.
Dystrybutorem ELSPEC BLACKBOX G4500 PORTABLE jest gdańska firma BIALL Sp. z o.o. www.biall.com.pl