Elmark Automatyka ? Komputerowy moduł pomiaru przepływu gazu

Komputerowy moduł pomiaru przepływu gazu MV156-AFC dla platformy ControlLogix firmy Rockwell Automation pozwala na zintegrowanie sterowania procesem i komputerowego sterowania przepływem w rozwiązaniu wymagającym jednego gniazda instalowanego w standardowych ramach. Urządzenie dokonuje pomiaru gazowych węglowodorów, par i cieczy przy użyciu standardów pomiarowych AGA 3, 7 i 8 oraz standardów obliczeniowych API 2540. Moduł pozwala na przesył informacji na odległość do 16 metrów, i może być zastosowany do pomiarów rozliczeniowych, oraz balansu mas dla wykrycia przecieków rurociągów. Trzy wbudowane porty Modbus pozwalają użytkownikom na konfigurację w trybie on-line.

 ProSoft Technology
 http://www.prosoft-technology.com/
 Dystrybucja w Polsce: Elmark Automatyka Sp. z o.o.
 www.elmark.com.pl