Elektrownia Kozienice zmodernizuje trzy najstarsze bloki

Elektrownia Kozienice, wchodząca w skład grupy kapitałowej Enea, przymierza się do modernizacji 3 najstarszych bloków. Koszt modernizacji jednego może wynieść ok. 300 mln zł – poinformował prezes elektrowni Krzysztof Zborowski.

"Zapadły decyzje, będziemy modernizować trzy najstarsze bloki. Obecnie trwają prace przygotowawcze do modernizacji pierwszego bloku, zbieramy dokumenty, analizujemy możliwości firm wykonawczych, chcemy wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo" – powiedział PAP Zborowski.

"Myślę, że przetargi będą ogłoszone w przyszłym roku. Oprócz samej decyzji ważne są analizy techniczne, ekonomiczne. Na pewno konieczna będzie budowa odsiarczania i odazotowania, a sama modernizacja pozwoli przedłużyć życie bloku o 15 lat" – dodał.

"Myślimy o tym, by więcej zarabiać na tych blokach. Rozważana jest przebudowa kotła bloku pierwszego na kocioł biomasowy" – powiedział Zborowski.

Poinformował, że roczne wydatki Elektrowni Kozienice na modernizacje i remonty wynoszą około 250 mln zł, nie licząc instalacji odsiarczania.

Ponadto Elektrownia Kozienice planuje do końca maja sprawdzić oferty na wykonanie nowego bloku, do września uzyskać oferty cenowe, a na przełomie października i listopada podpisać umowę na wykonawstwo. "Chciałbym podpisać umowę na wykonawstwo na przełomie października i listopada tego roku" – powiedział PAP Zborowski.

O możliwość budowy nowego bloku węglowego o mocy 1000 MW ubiega się trzech wykonawców. Oferty złożyły: konsorcjum Hitachi Power Europe i Polimeksu-Mostostalu, konsorcjum Alstom Power i PBG oraz konsorcjum China Overseas Engineering Group (COVEC).

Zborowski dodał, że blok byłby uruchomiony w 2016 roku. "W grudniu 2016 r. planujemy pierwszą synchronizację bloku" – poinformował.

Szacowany koszt tej inwestycji to około 5,5 mld zł.

Prezes Elektrowni poinformował, że spółka nie planuje zmiany paliwa dla budowanego bloku.

"Kozienice są w tej szczęśliwej sytuacji, że można tam wybudować praktycznie każdy blok – zarówno opalany węglem, jak i gazem i paliwem jądrowym. Jednak dla bloku, który budujemy, nie rozważamy zmiany paliwa" – powiedział Zborowski.

Dodał, że wkrótce elektrownia podpisze umowę na dostawy węgla do nowego bloku z Bogdanką.

Spółka informowała wcześniej, że analizuje możliwość budowy w Kozienicach drugiego bloku o mocy 1000 MW.

"Gdyby miał być drugi blok, to moglibyśmy myśleć o innym paliwie. Możemy też myśleć o innych lokalizacjach budowy kolejnego bloku w ramach grupy Enea" – dodał.

Elektrownia Kozienice jest największą w Polsce elektrownią opalaną węglem kamiennym. Produkuje energię w dziesięciu blokach o mocy osiągalnej 2.905 MW. Posiada około 11-proc. udział w krajowym rynku energii.