Elektronicznie sterowany zawór CCMT do obiegów nadkrytycznych i podkrytycznych CO2

Nowy zawór CCMT firmy Danfoss do obiegów nadkrytycznych CO2 jest przeznaczony do regulacji ciśnienia gazu w obszarze nadkrytycznym lub cieczy w obszarze podkrytycznym w instalacjach CO2 z chłodnicą gazu. Zawór CCMT może być również używany, jako zawór upustowy w układzie Booster instalacji nadkrytycznej CO2 lub jako zawór rozprężny cieczy.

Aby zapewnić najlepszą wydajność w instalacjach CO2 zawór CCMT został zaprojektowany przy wykorzystaniu najlepszych technologii dotychczasowego asortymentu zaworów do obiegów nadkrytycznych (zawór ICMTS zawór rozprężny obiegu nadkrytycznego oraz elektronicznie sterowany zawór CCM do instalacji CO2).

Ponieważ ICMTS dedykowany jest głównie do wymagających systemów wykorzystujących wiele zaawansowanych funkcji przy  szerokim zakresie wydajności, zaszła potrzeba stosowania tańszego zaworu do układów nadkrytycznych posiadającego te same parametry, ale bez tak wielu funkcji oraz dedykowanego do mniejszych układów chłodniczych ( poniżej 100 kW).

Cechy i zalety zaworu CCMT:
?  Wspólne przyłącza do spawania i lutowania.
? Przeznaczone do wysokociśnieniowych systemów CO2 w układach o maksymalnym ciśnieniu pracy 140 bar / 2030 psig.
? Możliwość stosowania również z innymi czynnikami chłodniczymi.  Zawór CCMT nie stosuje się z czynnikami palnymi i amoniakiem.
? Grzybek regulacyjny zapewnia optymalną dokładność regulacji, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu.
? Gniazdo PEEK zapewnia doskonałą szczelność i niezawodność zaworu.
? Opatentowana odciążona konstrukcja grzybka.
? Górna część zaworu posiada wbudowany filtr.
? Możliwość serwisowania – górna część zaworu może być wymieniona.

www.danfoss.com/poland/