Elastyczna Automatyzacja Wytwarzania ? cz. 2. EAW ? pytania i dylematy

W pierwszej części artykułu opisaliśmy sposoby korzystania z elastycznej automatyzacji wytwarzania, przyjrzeliśmy się rozmieszczeniu poszczególnych urządzeń oraz przybliżyliśmy kilka niezbędnych podsystemów. Tym razem opisujemy pozostałe podsystemy, a także problemy przy projektowaniu i eksploatacji.

Rys. 1. Składowe podsystemu informacyjnego

Koncepcją elastycznego wytwarzania o najwyższym stopniu automatyzacji jest elastyczny system wytwórczy ? ESW). Stanowi go zgrupowanie wielu, wysoko zautomatyzowanych obrabiarek, które ? pracując niezależnie od siebie ? realizują, w miarę możliwości kompletną obróbkę takich samych lub podobnych przedmiotów. Obrabiarki są ze sobą połączone systemem transportowym. Cały system zarządzany jest zwykle nadrzędnym komputerem. Jednym z kluczowych podsystemów w przypadku ESW jest podsystem informacyjny. Realizuje wszystkie funkcje, które są niezbędne do sterowania i nadzoru procesu wytwórczego. Można w nim wyróżnić dwa główne podsystemy: zarządzania danymi procesowymi oraz krótkoterminowego planowania i sterowania procesem wytwórczym. Do zadań pierwszego z nich należy:

    • przechowywanie w bazie danych i udostępnianie w razie potrzeby wszystkich informacji związanych z planowaniem i sterowaniem obróbką przedmiotów,
    • zarządzanie przystanowiskowymi magazynami narzędzi oraz danymi dotyczącymi okresów trwałości poszczególnych narzędzi,