Eksport wzrósł w styczniu o 15,1%, import o 2,7%

    W styczniu eksport w cenach bieżących wyniósł 21,1 mld zł, a import 22,3 mld zł – poinformował GUS. W porównaniu ze styczniem 2004 roku eksport zwiększył się o 15,1%, a import o 2,7%. Ujemne saldo sięgnęło zatem 1,2 mld zł. W styczniu ubiegłego roku było prawie trzykrotnie wyższe, wynosiło 3,4 mld zł.
    GUS poinformował, że ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Największy deficyt, wynoszący 2,1 mld zł (0,7 mld USD), wystąpił w obrotach z krajami rozwijającymi się.
    ? Wymiana towarowa koncentrowała się na obrotach z krajami rozwiniętymi, których udział w eksporcie ogółem wynosił 87,2% (w tym UE 79,8%, a w imporcie 74,9% (w tym UE 66,2%). Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 71,5%eksportu (w styczniu ub. roku 71,3%) i 65,5% importu ogółem (odpowiednio 66,1%) ? głosi komunikat GUS.

    Źródło: GUS