Eksport w 2005 dwa razy wyższy niż w 2000

    W 2005 roku polskie firmy wyeksportowały towary za 89,3 mld USD. Wyjątkowo silny złoty nie spowolnił tempa eksportu, zaś niektórym przedsiębiorcom ułatwił sprowadzenie nowych technologii z zagranicy po wyjątkowo korzystnych cenach.
    Najnowsze dane GUS rysują optymistyczny obraz ? coraz więcej produktów sprzedajemy za granicę. Polskie firmy zdobywają nowe rynki, uczestniczą w targach i coraz odważniej zachęcają zagranicznych klientów. W ciągu ostatnich pięciu lat wartość eksportu podwoiła się z34,4 mld euro w 2000 roku do 71,4 mld euro w 2005.
     W przeliczeniu na dolary w 2005 roku krajowe firmy wyeksportowały towary za prawie 89,3 mld USD. Wartość polskiego eksportu ciągle rośnie, w 2005 roku zwiększyła się o 21,1% (licząc w USD) w porównaniu do 2004.
    Wśród głównych partnerów handlowych Polski najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie do Rosji, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Francji; w imporcie natomiast ? z Rosji, Chin i Belgii. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68,2% eksportu (w 2004 r. było to 69,4%) i 67,1% importu ogółem (odpowiednio 66,1%).

    Więcej na: www.controlengpolska.com