Ekonomia aplikacji stymuluje transformację cyfrową

Źródło: Pixabay

Jak wynika z nowego badania F5 Networks, rozwijająca się ekonomia aplikacji w bezprecedensowy sposób stymuluje transformację cyfrową w regionie EMEA. Najnowsze wydanie publikowanego od sześciu lat raportu State of Application Services (SOAS) ujawnia, że 91% ankietowanych organizacji w regionie EMEA posiada szczegółowe plany realizacji transformacji cyfrowej. Są one tym samym najbardziej konsekwentne w planowaniu transformacji cyfrowej. Dla porównania w USA jest ich 84%, a w regionie APCJ (Azji i Pacyfiku, Chin i Japonii) – 82%.

Głównym powodem, dla którego organizacje z regionu EMEA decydują się na transformację cyfrową, jest zwiększenie tempa wprowadzania nowych produktów lub usług (61% odpowiedzi). Kolejnym jest lepsze reagowanie i dostosowywanie się do zachowań nowych klientów (40%) oraz rosnąca konkurencja (33%). Cyfrowa transformacja to wyjątkowa okazja, by zmienić tradycyjnie pojmowany biznes – mówi Lori MacVittie, Principal Technical Evangelist w biurze CTO firmy F5 Networks. Co istotne, transformacja cyfrowa napędza wzrost portfolio aplikacji i zmienia sposób, w jaki są one projektowane, dostarczane, integrowane, a ostatecznie także konsumowane. Przynosi również zmiany w tym, jak są zabezpieczane, skalowane oraz wykorzystywane – dodaje.

Obecnie najbardziej pożądanymi korzyściami z transformacji cyfrowej są optymalizacja IT (64%) i optymalizacja procesów biznesowych (55%). Najnowsze wyniki są zgodne z rezultatami badań z poprzednich lat. Pokazują, jak działy IT dokonują oceny struktur, procesów i przepływów pracy w dochodzeniu do kolejnej fazy transformacji. Wśród innych ważnych celów transformacji cyfrowej są: zwiększenie wydajności pracowników (47%), uzyskanie przewagi konkurencyjnej (45%) oraz wejście na nowe rynki (43%).

Dalej w transformację cyfrową

Jak wynika z raportu SOAS, organizacje zaczynają wkraczać w drugą fazę transformacji cyfrowej, która charakteryzuje się wzrostem liczby aplikacji i rozwojem automatyzacji. Ostatecznie to aplikacje są motorem napędzającym globalną gospodarkę – tłumaczy Lori MacVittie. Wszystkie firmy – niezależnie od branży – koncentrują się na aplikacjach w celu szybszego działania, zwiększania wydajności oraz zapewniania doskonalszej obsługi klienta i pracownika, zgodnie z wymaganiami rynku.

Potwierdza to raport SOAS, który wykazał, że 66% ankietowanych organizacji z obszaru EMEA polega na aplikacjach w prowadzeniu działalności gospodarczej – to najwyższy poziom spośród wszystkich regionów na świecie. Prawie co trzeci respondent (32%) uważa, że aplikacje zapewniają strategiczną przewagę konkurencyjną.

Wyniki raportu pokazują, jak duży wpływ w ubiegłym roku miała transformacja cyfrowa na podejmowanie decyzji w oparciu o aplikacje.

Co do tego, że transformacja cyfrowa wpływa na automatyzację i orkiestrację, jest przekonanych 57% badanych. Z kolei dla 51% respondentów jest inspiracją do odkrywania nowych architektur aplikacyjnych, takich jak kontenery i mikrousługi. 38% stwierdziło, że transformacja zmienia sposób tworzenia aplikacji, a 33% uważa, że spowodowała migrację większej liczby aplikacji do chmury publicznej. Ponadto, 31% badanych dokonuje refaktoryzacji starszych aplikacji w nowoczesnych środowiskach, a 26% dąży do wykorzystania technologii open source tam, gdzie jest to możliwe. Gdy działania w ramach cyfrowego biznesu dojrzewają, organizacje chcą łączyć usługi cyfrowe z wcześniej niepowiązanych branż i segmentów. Budują w ten sposób nowe ekosystemy w celu tworzenia wartości – wyjaśnia Lori MacVittie.

W rezultacie liczba wywołań API (Application Programming Interface) gwałtownie rośnie. Obecnie 29% organizacji w regionie EMEA zgłasza ponad milion wywołań API miesięcznie.

Według raportu SOAS w optymalizowaniu celów transformacji cyfrowej ważne jest skoncentrowanie się na usługach aplikacyjnych wymaganych do zabezpieczenia, skalowania i digitalizacji procesów informatycznych i biznesowych. Automatyzacja i orkiestracja mają w tym kontekście kluczowe znaczenie.

Podczas drugiej fazy transformacji cyfrowej kluczowe staje się instrumentowanie usług aplikacyjnych i wprowadzanie telemetrii w celu uzyskania ujednoliconego wglądu i kontroli egzekwowania polityk. Później, w trzeciej fazie, telemetria z usług aplikacyjnych może być badana za pomocą opartych na chmurze narzędzi analitycznych. W ten sposób otrzyma się przydatne informacje operacyjne i biznesowe (umożliwiające przewidywanie pojemności, zapobieganie stratom i zapewnianie zróżnicowanych doświadczeń klientów). Obserwujemy, jak organizacje z regionu EMEA wychodzą poza pierwszą fazę transformacji cyfrowej, polegającą na automatyzacji procesów biznesowych, skalując swój cyfrowy ślad przy użyciu chmury, automatyzacji i kontenerów – dodaje Lori MacVittie. Tworzone są nowe ekosystemy, a wolumen wywołań API gwałtownie rośnie. Tych, którzy będą w stanie wykorzystywać i reagować na dane pochodzące z aplikacji i API, czeka nagroda w postaci znaczącej wartości biznesowej.

1. Raport powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród niemal 2600 respondentów na całym świecie (525 w regionie EMEA), zajmujących rozmaite stanowiska w firmach o zróżnicowanej wielkości i z wielu branż. Uczestników pytano o wyzwania i szanse, jakie niesie za sobą trwający proces transformacji cyfrowej. Ich odpowiedzi tworzą wyjątkowy obraz trendów kształtujących środowisko aplikacji i pokazują, jak organizacje na całym świecie zmieniają się, chcąc sprostać stale rosnącym wymaganiom gospodarki cyfrowej.


F5 Network