Ekologiczne miasto made in Poland

  Jeszcze w tym roku ma rouszyć budowa ekologicznego miasta z pełną infrastrukturą, sklepami oraz zabudową jedno- i wielorodzinną. Będzie zlokalizowane w woj. śląskim na powierzchni ok. 120 ha nad zalewem Przeczycko-Siewierskim. Projekt zamierza wykonać TUP Spółka Chmielowskie, należąca do grupy TUP.

  Inwestor będzie starać sięo wsparcie finansowe z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie ekologicznych rozwiązań, takich jak kolektory słoneczne wspomagające ogrzewanie wody w budynkach, moduły fotowoltaiczne zasilające silniki bram i okien, instalacje odsiarczania spalin, urządzenia odpylające, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, projekty zagospodarowania odpadów z wytwórnią biomasy.

  Projekt zakłada realizację nowego miasteczka jako miasta samowystarczalnego i ekologicznego. Przewidziano budowę własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania. Powstaną dwa obiegi wody: jeden ze studni głębinowej, drugi z odzyskanej wody deszczowej służącej do nawadniania ogrodów i do celów sanitarnych. Znajdzie się w nim również woda odzyskana z naturalnej oczyszczalni ścieków.

  Wyeliminowany zostanie także spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i zostanie ograniczone negatywne oddziaływanie na wody gruntowe. Strefa zieleni nadbrzeżnej będzie chronić zbiornik wodny przed zanieczyszczeniami.
  Zgodnie z planami, miasteczko będzie mieć charakter ekologicznego miasta-ogrodu, zabudowanego niskimi kamieniczkami. Będzie składało się z części biznesowej, mieszkalnej i rekreacyjnej. Nad zalewem powstanie m.in. mały port i klub żeglarski. W centrum miasteczka zlokalizowany będzie rynek, a bezpośrednio przy nim kościół.

  Realizacja całego projektu przewidziana jest na 25 lat. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zamknięty do 2012 r. W jego ramach na obszarze o powierzchni około 44 ha powstanie od 1500 do 1800 mieszkań i domów o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m kw), motel i hotel z największym na Śląsku kompleksem konferencyjnym, rynek oraz port dla żaglówek. Około 60 tys. m kw. powierzchni użytkowej będzie przeznaczone na biura i usługi. (Wnp.pl)