Ekologiczne GE

    GE opublikowało coroczny raport podsumowujący strategię ecomagination. Jej celem jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, a jednocześnie przyczynią się do poprawy sytuacji w samej korporacji. W raporcie koncern poinformował o osiągnięciu jednego z głównych celów towarzyszących strategii ecomagination, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w ramach działalności operacyjnej GE. Raport prezentuje również stopień realizacji pozostałych założeń strategii.

    W 2005 r. firma GE podjęła szereg zobowiązań w ramach strategii ecomagination, które miały zostać zrealizowane stopniowo w latach 2008, 2010 i 2012. Pierwsze zobowiązanie polegało na ograniczeniu do 2008 r. operacyjnej intensywności emisji gazów cieplarnianych o 30%. Firma zrealizowała ten cel, redukując intensywność emisji gazów o 41%. Intensywność emisji gazów to wskaźnik wielkości emisji gazów cieplarnianych w stosunku do przychodów firmy. GE od 2005 r. obniżyło także bezwzględny wskaźnik emisji gazów o 13% i poprawiło wydajność energetyczną o 37%. Firma jest na dobrej drodze do realizacji w 2012 r. zobowiązań operacyjnych w tym zakresie.

    Wraz z publikacją corocznego raportu, GE poinformowało także o poszerzeniu portfolio produktów i usług z certyfikatem ecomagination do 80 pozycji, czyli o jedną trzecią. Przychody ze sprzedaży oferty ecomagination wzrosły o 21% do 17 mld dol. Firma zwiększyła również inwestycje w badania i rozwój czystych technologii o 27%, do 1,4 mld dol.

    GE udało się zrealizować pierwszy cel związany z emisjami gazów dzięki przejściu na paliwa generujące mniej gazów cieplarnianych, wykorzystaniu własnych technologii ecomagination, takich jak panele słoneczne, zaawansowane produkty oświetleniowe czy silniki gazowe Jenbacher. Rozwiązania te poprawiły wydajność energetyczną w działalności produkcyjnej oraz uczyniły poziom emisji gazów jednym z celów zarządzania obiektem produkcyjnym.