E+G dba o zieleń

System Zarządzania Środowiskowego Elesa+Ganter uzyskał certyfikat ISO 14001:2004. Oznacza to, że proces produkcyjny i działalność firmy odbywa się zgodnie ze standardami ekologicznymi. Dodatkowym atutem systemu ma być ? jak zapewniają przedstawiciele producenta ? maksymalizacja efektywności i redukcja kosztów. W latach 1993-94 współpracujące ze sobą firmy Elesa i Otto Ganter jako jedne z pierwszych na świecie, uzyskały certyfikaty jakości ISO 9001. Grupa Elesa+Ganter produkuje znormalizowane elementy maszyn. W ofercie ma blisko 40 000 elementów standardowych.