Dzięki cyfryzacji ​​produkcja soków jest jeszcze szybsza

Od ponad 160 lat Grupa Spitz opracowuje, produkuje, uszlachetnia oraz sprzedaje żywność i napoje, stosując tradycyjne metody działania

W odróżnieniu od wielu innych producentów żywności, Grupa Spitz łączy w ramach jednej firmy niezwykle szeroką gamę produktów i procesów produkcyjnych | Prawa autorskie: Spitz

Aby zapewnić realizację swojej produkcji w sposób efektywny i konkurencyjny, austriacki producent żywności Spitz stawia na cyfryzację. W pełni zautomatyzowana produkcja małych partii już teraz zapewnia uzyskanie niezwykłej elastyczności, efektywności i jakości.

Każdego dnia około 1,2 miliona wyrobów opuszcza bramy fabryki firmy Spitz znajdującej się w Attnang-Puchheim, w Górnej Austrii. Firma produkuje wiele różnych artykułów spożywczych, wykorzystując 30 linii technologicznych oraz 35 instalacji napełniających i pakujących. Wśród wytwarzanych produktów są likiery, mrożona herbata, woda mineralna, wafle, krojony chleb, sosy, dżemy, a teraz także miód. Ta niezwykle szeroka gama wyrobów i krótkie serie wytwarzanych produktów stanowią szczególne wyzwanie dla procesu zarządzania produkcją.

Nowe produkty wprowadzane są na rynek jeszcze szybciej

„Automatyzacja i cyfryzacja to niezwykle ważne procesy dla firmy Spitz”, mówi Walter Scherb Jr., Prezes Zarządu Grupy Spitz. „Celem prowadzonych działań jest jeszcze szybsze wytwarzanie nowych produktów w przyszłości. Aby to osiągnąć, stawiamy na opracowywanie własnych receptur, uważając takie podejście za naszą kluczową przewagę konkurencyjną”.

Aby zapewnić realizację produkcji w jak najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób, firma Spitz wykorzystuje oferowaną przez Siemens technologię cyfryzacji. „Nasz dotychczasowy system sterowania procesem produkcji nie był już w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia cyfryzacja”, mówi Scherb. „Chcieliśmy wdrożyć nowy, przygotowany do przyszłego rozwoju system, który mógłby być rozbudowywany w dłuższej perspektywie. Zależało nam na tym, abyśmy mogli sterować przebiegiem wszystkich procesów produkcyjnych za pomocą jednego rozwiązania oraz przetwarzać dane w czasie rzeczywistym”.

Chcieliśmy wdrożyć nowy, przygotowany do przyszłego rozwoju system, który mógłby być rozbudowywany w dłuższej perspektywie. Zależało nam na tym, abyśmy mogli sterować przebiegiem wszystkich procesów produkcyjnych za pomocą jednego rozwiązania oraz
przetwarzać dane w czasie rzeczywistym. – Walter Scherb Jr., Prezes Zarządu Grupy Spitz Group

Produkcja zintegrowana

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie nie tylko zwiększa stabilność procesu oraz pozwala podnieść poziom jakości produktu, ale minimalizuje również potencjalne źródła błędów. Firma Spitz wykorzystuje rozwiązania w zakresie systemu wspomagającego realizację procesu produkcji (Manufacturing Execution System – MES), stosując pakiet oprogramowania SIMATIC IT Production Suite. Oprogramowanie to umożliwia sterowanie procesami produkcji i pracą systemów wytwarzania, dopasowuje procesy produkcyjne do łańcucha dostaw oraz wypełnia lukę pomiędzy systemami biznesowymi, a systemami automatyki przemysłowej. Funkcje gospodarki materiałowej i pobierania danych operacyjnych zostały zintegrowane w ramach rozwiązań w zakresie automatyzacji.

Ponieważ działania związane z przestawieniem linii produkcyjnej muszą przebiegać w sposób tak płynny, jak to jest tylko możliwe, funkcja gospodarki materiałowej została zintegrowana w ramach procesu automatyzacji, podobnie jak funkcja pobierania danych produkcyjnych | Prawa autorskie: Spitz

Zmiana wytwarzanego produktu za pomocą jednego przycisku

Linię produkcyjną można przestawić na wytwarzanie innego wyrobu praktycznie za pomocą jednego przycisku. Każdą zmianę produktu należy zoptymalizować, aby zminimalizować straty i opóźnienia. Chociaż w ramach podejmowanych w tym celu działań należy uwzględnić czas trwania procesu konfigurowania niektórych maszyn, to rzeczywiste sterowanie procesem jest realizowane w

sposób zautomatyzowany, podobnie jak pobieranie określonych ilości surowców wymaganych do wytworzenia danego produktu oraz materiałów niezbędnych do późniejszego pakowania wyrobu. Dane dotyczące zamówienia wprowadzane są bezpośrednio do systemu sterującego realizowanym procesem. Jednocześnie dane na temat produkcji i zużycia surowców są przesyłane do systemu nadrzędnego. Dzięki cyfryzacji stosowana procedura jest taka sama we wszystkich instalacjach, co oznacza, że dane ze wszystkich procesów produkcyjnych są kompletne, spójne i porównywalne.

Cyfryzacja zapewnia bardziej skuteczne analizy

W przyszłości firma Spitz będzie miała dostęp do dokładnych danych i analiz uzyskiwanych ze wszystkich instalacji i linii produkcyjnych znajdujących się w fabryce w Attnang-Puchheim. Wszystkie poziomy napełnienia silosów rejestrowane są w nowym systemie sterowania procesem produkcji dla poszczególnych wytwarzanych partii, wraz z danymi na temat rodzaju i jakości wykorzystywanych surowców. Po pobraniu określonego surowca z silosu lub palety jego ilość oraz droga, jaką podąża na poszczególnych liniach produkcyjnych, są dokładnie dokumentowane.

Inteligentne zarządzanie recepturami

Ponadto, już wkrótce będzie można dostosować poszczególne receptury do właściwości surowców, np. zawartości cukru. Receptura może być automatycznie przeliczana i modyfikowana, dzięki czemu produkt końcowy będzie miał zawsze ten sam smak, konsystencję i wygląd. Pożądanym skutkiem ubocznym jest wykluczenie możliwości użycia niewłaściwego surowca, ponieważ system weryfikuje, czy dostarczany materiał rzeczywiście wchodzi w skład zamówienia. W przypadku wystąpienia błędu system natychmiast uruchamia alarm.

Optymalizacja zużycia energii i konserwacja

Aby zoptymalizować proces zarówno z punktu widzenia eksploatacji instalacji, jak i pod kątem zużycia energii, Grupa Spitz wykorzystuje również oferowany przez Siemens system zarządzania energią. System ten dokładnie pokazuje, jaka jest wielkość zużycia energii i gdzie wykorzystywana jest pobierana energia, a także, czy na przykład niewykorzystana energia jest tracona. W przyszłości w firmie Spitz funkcja monitorowania stanu systemu i jego poszczególnych urządzeń również może odgrywać ważną rolę. Umożliwią to czujniki monitorujące stan każdego silnika pod względem temperatury, akustyki i wibracji. Dzięki znajomości takich parametrów, jak stan silnika, planowanie cykli konserwacji i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności maszyny będzie łatwiejsze.


Siemens