Dywidenda Grupy Lotos będzie wypłacona 22 czerwca

    Zgodnie z przedłożeniem zarządu, zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zatwierdziło wypłatę dywidendy 16 maja w wysokości 2,94% zysku za rok 2004, co daje 0,20 zł na akcję. Na dywidendę została przeznaczona kwota 14,74 mln zł.
    Grupa Lotos SA miała w 2004 roku 534,42 mln zł zysku netto wobec 252,22 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł odpowiednio: 567,73 mln zł wobec 351,28 mln zł, przy przychodach 10.283,27 mln zł w 2004 roku wobec 8.432,38 mln zł rok wcześniej.