Duńczycy inwestują w Polsce

    Uznany na świecie producent luksusowych jachtów żeglowych, duńska firma X-Yachts, uruchomiła w Polsce zakład produkcyjny laminatów wykorzystywanych w produkcji jachtów.

    Światowej klasy wyroby produkowane będą w zakładzie w Gołdapii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych stosowanych w Danii i zaimplementowanych w polskim zakładzie.

    Roczne obroty firmy przewidywane są na około 60 mln Euro (co stanowi równowartość 250 mln PLN), przy czym 100% produkcji przeznaczona jest na eksport. Uruchomiony w woj. warminsko-mazurskim, w mieście Gołdapi zakład działa w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Gołdapia. Wstępny projekt zakłada, że wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniesie 15 mln Euro a zaplanowane utworzenie nowych miejsc pracy przewidywane jest na 80 osób. Firma rozpoczęła już współpracę z lokalnymi poddostawcami.

    W przyszłości rozważa się budowę centrum rozwojowego w zakresie nowoczesnych technologii i inżynierii kompozytowej oraz badań materiałowych. Szacowane nakłady wyniosą ok. 10 mln Euro.