Dom-Mar będzie przyłączony do Atremu

    Atrem włączy do swojej struktury spółkę zależną Dom-Mar, specjalizującą się w wykonawstwie nowoczesnych systemów klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Dzięki inkorporacji Grupa może zaoszczędzić rocznie kilkaset tys. zł, a także oczekuje większych realizacji w segmencie klimatyzacji.

    – Zdecydowaliśmy o włączeniu Dom-Maru w struktury Atremu, ponieważ działalność obydwu spółek bardzo mocno jest ze sobą związana. Atrem oferuje m.in. systemy automatyki, które sterują klimatyzacją wykonywaną przez Dom-Mar. Większość realizacji Dom-Mar wykonywał na zlecenie Atremu – mówi Konrad Śniatała, prezes Atremu. – Dzięki doświadczeniu, know-how, zasobom ludzkim i technicznym Dom-Maru wspólnie będziemy oferować bardziej kompleksowe usługi i zwiększy się nasza siła przetargowa – dodaje prezes spółki.

    Atrem od listopada 2008 roku jest jedynym udziałowcem Dom-Maru. Po zmianach Grupa Atrem będzie składała się z dwóch spółek: Atremu i Contrastu. Atrem działa przede wszystkim w obszarach: gaz, woda, ciepło, infrastruktura oraz ochrona katodowa, w których zajmuje się automatyką, systemami AKPiA, teletechniką i informatyką oraz teraz także klimatyzacją. Drugi filar grupy, spółka Contrast, specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie oraz produkcji w branży elektroenergetycznej (niskie, średnie i wysokie napięcia).