Dobre bo polskie ? LUMEL Tour 2007

W czerwcu br. jedna z największych polskich firm, przy tym czołowy europejski producent aparatury pomiarowej i urządzeń automatyki ? LUMEL SA zorganizowała imprezę promocyjną, nazwaną LUMEL Tour 2007.

Miesięcznik Control Engineering Polska był jej patronem medialnym.

 

Programowalna tablica informacyjna. Źródło: LUMEL 

Impreza miała charakter promocyjno- szkoleniowy. Należy tutaj podkreślić, że był to już trzeci LUMEL Tour ? impreza wydaje się już na stałe gościć w kalendarzu inżynierów związanych w jakikolwiek sposób z automatyką, od tej małej, na potrzeby pojedynczych węzłów cieplnych, po złożone systemy pomiarowe, sterowania, akwizycji danych oraz ich wizualizacji.

Impreza odbywała się w dwóch pięciodniowych etapach, w dniach 28.05-1.06 oraz 11.06-15.06 w dziesięciu miastach Polski: Suwałkach, Ostrołęce, Tczewie, Pile, Szczecinie, Kutnie, Radomiu, Kielcach, Katowicach oraz w Legnicy.

 Wielofunkcyjny rejestrator ekranowy
KD7 z ekranem dotykowym ? obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie firmy LUMEL. Źródło: LUMEL
 

Ta minikonferencja przyciągnęła wielu słuchaczy, dla których polskie produkty stanowią istotną część oferty tego typu urządzeń dostępnych na naszym rodzimym rynku.

Wykłady prowadzili Mieczysław Kowalczuk i Bogusław Turomsza.

Podczas blisko czterech godzin prezentacji słuchacze zapoznawali się z ofertą firmy LUMEL, związaną z:

  • pomiarami i monitoringiem temperatury, wilgotności, obrotów, impulsów, poziomu ? tutaj mogliśmy poznać nowe regulatory temperatury i przetworniki pomiarowe zasilane z pętli prądowej;
  • nowoczesną rejestracją parametrów procesowych ? tutaj przedstawiono bardzo nowoczesny i technologicznie nieodbiegający od oferty firm zachodnich w tej grupie urządzeń, rejestrator KD7;
  • zagadnieniami sterowania mocą odbiorników jedno- i trójfazowych;
  • urządzeniami do oceny parametrów energetycznych w sieciach 1- i 3-fazowych ? tutaj na uwagę zasługuje nowy miernik parametrów sieci N14;
  • technologią diodowych tablic informacyjnych i pomiarowych ? nowoczesnych narzędzi kontroli i wizualizacji procesów.

W trakcie przerw w wykładach uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie użytkowania systemów kontrolno-pomiarowych firmy LUMEL. Zasypywali również Mieczysława Kowalczuka i Bogusława Turomszę gradem pytań związanych z ich ofertą i omawianymi rozwiązaniami.

Ostatnia część wykładów poświęcona była rozproszonym systemom akwizycji danych opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach LUMEL-u w zakresie modułów We/Wy, modułów decyzyjnych, konwerterów i oprogramowania z wykorzystaniem dostępnych mediów transmisji ? RS485, Radio, GSM, Internet.

Projektowanie i montaż systemów automatyki z użyciem sprzętu i oprogramowania dostępnego w zadziwiająco bogatej ofercie firmy LUMEL zamykała część wykładową szczecińskiego LUMEL Tour. Po czym prowadzący zaprosili uczestników na obiad, podczas którego już w nieco luźniejszej atmosferze można było jeszcze omówić kilka interesujących tematów.

Podsumowując, spotkanie LUMEL Tour 2007 w Szczecinie uznać można za udane, natomiast oferta firmy LUMEL ? prezentowana już po raz trzeci w formie minikonferencji ? świadczy o tym, że myślą techniczną wcale nie odbiegamy od rozwiązań tych największych firm na rynku, a potwierdzeniem tego może być chociażby tegoroczny udział firmy LUMEL w Targach w Hanowerze jako jednej z 29 wystawiających się tam polskich firm.

ce

Od lewej na tablicach zobaczyć można: moduły sieciowe oraz sterowniki programowalne SP1, regulatory mikroprocesorowe wraz z rozproszonymi modułami We/Wy, proste regulatory mikroprocesorowe, jak również z nastawnikami zrealizowanymi w formie pokręteł, komponenty wizualizacji (paski diodowe w formie bargrafu), mierniki tablicowe wskazówkowe