Dobra prognoza dla polskiej gospodarki

    Wskaźnik wyprzedzający koniunktury informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce wzrósł w styczniu o blisko 1 punkt. Wszystko wskazuje na to, że koniec ubiegłego i początek bieżącego roku zapowiadają się bardzo dobrze dla gospodarki. Niemal wszystkie składowe wskaźnika poprawiają się. Obok wciąż wiodącej roli eksportu coraz pewniejsze staje się ożywienie popytu wewnętrznego.
    W ciągu ostatnich trzech miesięcy wartości wskaźnika wyprzedzającego koniunktury poprawiały się systematycznie, choć tempo tej poprawy jest słabnące. Coraz wyraźniejsze są oznaki ożywienia popytu wewnętrznego i coraz mniej sprzyjających warunków dla eksportu. Bureau for Investments and Economic Cycles (BIEC) informuje, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu odczuwają wzrost zamówień. Jednak po raz pierwszy od długiego czasu, przy rosnącym portfelu zamówień krajowych, tempo zamówień przeznaczonych na eksport uległo wyraźnemu ograniczeniu.
    ?Przyczyn takiej sytuacji zapewne należy upatrywać w umacniającej się złotówce oraz w trudnościach, na jakie napotykają nasi eksporterzy, sprzedający swoje towary do Rosji? ? napisała w komentarzu Maria Drozdowicz, przedstawicielka BIEC.
     Źródło:Bureau for Investments and Economic Cycles, www.biec.org