Dobór serwonapędów i silników krokowych

Czterdzieści sześć procent respondentów badania Control Engineering 2021 Motor Drives Study kupuje, jest w trakcie doboru, używa lub spodziewa się użyć serwonapędów i/lub silników krokowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Poniżej przedstawiamy pięć kluczowych wniosków z tego badania, związanych z serwonapędami i/lub silnikami krokowymi:

1.Zastosowania: Serwonapędy i/lub napędy krokowe są zazwyczaj dobierane do nowych aplikacji (87%), a także przy modernizacji (67%) i wymianie (64%).

2. Zakupy: 6 na 10 respondentów preferuje zakup produktów kontrolerów serwonapędów i/lub silników krokowych jako dopasowanych jednostek; 12% woli kupować oddzielne jednostki, a 28% nie ma co do nich preferencji.

3. Wydatki: Oszacowano, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy na produkty z zakresu serwonapędów i/lub napędów krokowych wydano średnio około 343 000 PLN; 20% respondentów zgłosiło wydatki przekraczające 365 000 PLN.


70% użytkowników końcowych potrzebuje lub jest zainteresowanych możliwościami zdalnego monitorowania w oprogramowaniu sterowników. Źródło: Control Engineering 2021 Programmable Controllers Study

$500 000: Średnie szacowane wydatki na napędy o zmiennej prędkości obrotowej, ac/dc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Źródło: Control Engineering 2021 Motor Drives Study

>60% użytkowników końcowych kupuje lub dobiera roboty, systemy wykrywania lub systemy wizyjne oraz czujniki dla robotów. Źródło: Control Engineering 


58% specjalistów ds. automatyki pracuje na stanowisku kierowniczym; średnia liczba pracowników zarządzanych przez te osoby wynosi 10. | Źródło: Control Engineering 2021 Career & Salary Study

4. Istotne czynniki: Podczas oceny serwonapędów i/lub napędów krokowych najważniejszymi czynnikami, według respondentów, są dokładne pozycjonowanie (97%), dokładne sterowanie prędkością i momentem obrotowym (97%) oraz oprogramowanie do doboru wielkości silnika i dostrajania (81%).

5. Preferencje dotyczące zamawiania: Większość (87%) respondentów woli zamawiać standardowe serwonapędy i/lub napędy silników krokowych z półki niż napędy zaprojektowane na zamówienie (3%); 10% badanych nie ma preferencji.

Respondenci najchętniej stosują sterowanie napędem w zamkniętej pętli dla serwonapędów i/lub silników krokowych, następnie modulację szerokości impulsu, sterowanie prądem przemiennym oraz sterowanie w otwartej pętli. | Źródło: Control Engineering

Dalsze badania Control Engineering każdego roku porusza kilka tematów w swoich badaniach. Wszystkie raporty dostępne są na stronie www.controleng.com/research.