Do roku 2006 rynek przemysłowych komputerów o wzmacnianej konstrukcji osiągnie wartość 1,9 mld USD

16 września 2004 r.

Według badań przeprowadzonych ostatnio przez firmę Venture Development Corp. (VDC) zapotrzebowanie na przemysłowe komputery o wzmacnianej konstrukcji w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej będzie wzrastać w latach 2003-2006 w skali 4,4% rocznie (według wskaźnika CAGR), osiągając w roku 2006 wartość 1,9 mld USD. Sporządzony przez firmę raport, zatytułowany „Zapotrzebowanie rynkowe na przemysłowe systemy komputerowe o wzmacnianej konstrukcji w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej”, zawiera szczegóły dotyczące zrealizowanych oraz planowanych wysyłek tego typu komputerów, w podziale na segmenty rynku.

Na przykład w roku 2003 wartość zrealizowanych wysyłek przemysłowych komputerów o wzmacnianej konstrukcji, stosowanych w aplikacjach przemysłu obronnego, lotniczego i astronautycznego, wyniosła 635 mln USD, a przewiduje się, że w roku 2006 wyniesie aż 735 mln USD.

W roku 2003 wartość zrealizowanych wysyłek PC stosowanych w automatyce przemysłowej, systemach sterowania i oprzyrządowania wyniosła 484 mln USD, a przewiduje się, że do roku 2006 osiągnie wartość 537 milionów USD.

Sprzedaż komputerów o wzmacnianej konstrukcji stosowanych w aplikacjach komunikacyjnych osiągnęła w roku 2003 wartość 341 milionów USD, a w roku 2006 zgodnie z przewidywaniami powinna wzrosnąć do 389 mln USD.

Przemysłowe PC stosowane w aplikacjach medycznych, laboratoryjnych oraz naukowych osiągnęły w roku 2003 wartość 97 mln USD (do roku 2006 wartość wzrośnie do 110 mln USD).

W raporcie podana jest też wartość zrealizowanych w 2003 r. wysyłek komputerów stosowanych w aplikacjach infrastruktur energetycznych, wodociągowych oraz transportowych – 91 mln USD (przewidywany wzrost do roku 2006 do 102 mln USD).

VDC donosi, że pod koniec lat 90. największe zapotrzebowanie naprzemysłowe systemy komputerowe o wzmacnianej konstrukcji odnotowywano w aplikacjach komunikacyjnych. W latach 2000–2004 rynek ten odnotował dobrze udokumentowany zastój. Obecnie zapotrzebowanie w tym segmencie znowu zaczyna się zwiększać, ale szacunki dotyczące rozwoju do roku 2006 pozostają na skromnym poziomie 4,5%.

VDC przewiduje, że największy wskaźnik wzrostu (osiągający do roku 2006 poziom aż 5%) będzie miał miejsce na rynku systemów obronnych i aplikacji lotniczych oraz astronautycznych. Czynnikami, które napędzają wzrost podaży w tych właśnie obszarach są: zmieniające się warunki polityczne na świecie, wpływające na budżety obronne państw. Szczególnie dotyczy to kupowania przez państwa większej ilości broni oraz zwiększające się zastosowanie komputerów w sterowaniu systemami obronnymi, lotniczymi i astronautycznymi.