Do 2020 roku trzy razy więcej mocy z wiatru w Europie

    Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association – EWEA) opublikowało scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu w krajach Unii Europejskiej.

    – Energetyka wiatrowa zwiększy swoją moc potrójnie do 2020 roku, dzięki 194 mld euro zainwestowanym w europejskie morskie i lądowe farmy wiatrowe w tej dekadzie – mówi Justin Wilkes, dyrektor EWEA. Jego zdaniem rozwój energetyki wiatrowej nie tylko wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale także znacznie przyspieszy odejście od drogich paliw kopalnych, stworzy miejsca pracy i zwiększy konkurencyjność Europy.

    Według prognoz EWEA produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrośnie z 182 TWh w 2010 roku do 581 TWh w roku 2020. Energia wyprodukowana w turbinach wiatrowych pokryje 15,7% zapotrzebowania na energię w UE. Natomiast w 2030 roku przez elektrownie wiatrowe będzie produkowane 1154 TWh energii i pokryją one 28% całkowitego zapotrzebowania. Oznacza to, że 2030 roku energia z wiatru wystarczy do zasilenia 241 mln gospodarstw domowych. Dzisiaj energetyka wiatrowa wytwarza energię elektryczną odpowiadającą zużyciu energii przez 50 mln przeciętnych gospodarstw domowych.