Dlaczego warto zrezygnować z rejestracji danych na papierze

Tradycyjne zapisywanie na papierze to powszechnie stosowane narzędzie inżynierskie, ale przejście na inne nośniki ma kilka znacznych zalet – wynikających głównie z przechowywania danych w wersji elektronicznej. Zapis informacji w formie elektronicznej umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną analizę danych. Eliminuje kwestie rozdzielczości danych, potrzebę interpolacji wartości śladowych na wykresach oraz wyklucza błędy związane z przenoszeniem danych do arkuszy kalkulacyjnych w celu wykonywania dalszych analiz. Zmniejszają się koszty obsługi i konserwacji, ponieważ wyeliminowana zostaje potrzeba używania części mechanicznych dokonujących zapisu na papierze (mechanizmy sporządzające wykresy czy przyrządy piszące) oraz części eksploatacyjnych (wykresów, mechanizmów piszących i drukujących).


Powyższy model opisuje zwolnienie wykonanej partii z produkcji. Proces ten może być zrealizowany przy zastosowaniu rejestratorów cyfrowych.

Analizy finansowe

Przedstawiona w ramce „Analiza oszczędności na częściach eksploatacyjnych” wyszczególnia dość znaczne koszty procesu w rozbiciu na znormalizowane dane szacunkowe dla: czasu, realizacji zadania, analizy danych (przy uwzględnieniu średnich zarobków za rok 2003 według Amerykańskiego Urzędu Statystyki Pracy). Rzeczywisty czas wykonania konkretnych przeróbek i analizy danych, liczba przebiegów produkcyjnych, jak również czas przeznaczony na archiwizowanie i prowadzenie zapisów można łatwo przełożyć na dowolną aplikację produkcyjną. Przykład stanowi ilustrację potencjalnych oszczędności, różniących się w zależności od kosztu i złożoności samego produktu, stawek wypłacanych pracownikom, jak również rodzaju procesu innych wymogów.

Dodatkowe oszczędności pochodzą z wykluczenia kosztów wynikających z czasu i wysiłku związanego z wymianą wykresów, katalogowaniem lokalizacji w celu późniejszego ich wykorzystania oraz przechowywania. Dane w formie elektronicznej można szybciej archiwizować, a nowoczesne nośniki takie jak CD przechowują większe ilości danych na mniejszej powierzchni.

Możliwości doskonalenia

Opierając się na wykresie modelu „wejście-proces-wyjście” – podstawowe wymogi procesowe to zapewnienie pełnego zapisu w postaci wykresu dla zdarzeń zachodzących określonym przedziale czasu w celu zrealizowania danej partii produkcji. Przyrządy rejestrujące bez użycia papieru są wstanie to wykonać, a nawet znacznie więcej.

W przypadku stosowania rejestratorów niestosujących papieru nie ma potrzeby wymieniania tuszu, papieru, usuwania zatorów papieru, naprawiania końcówek piszących czy odszyfrowywania nieczytelnych wykresów. Koszty tego typu problemów obejmują konieczność ich dokumentowania, wyrzucanie materiałów, ponowne wykonywanie zadań, koszty odpadów, a nawet opóźnione wysyłki towarów do klienta. Rejestratory nieużywające papieru wymagają mniejszej liczby konserwacji (ponieważ większość części czy zespołów mechanicznych jest typowa dla urządzeń zapisujących na papierze); mają krótszy czas ustawiania (ponieważ ustawienia można wykonać na PC i zapisać na nośnikach, z których następnie zostaną skopiowane na urządzenie, zamiast programować bezpośrednio na rejestratorze. Nie ma również kwestii zakresów tolerancji (ponieważ urządzenia pracujące w technice cyfrowej są mniej podatne na przesunięcia ustawień.

Archiwizacja i prowadzenie zapisów

Metody elektronicznego przechowywania danych obejmują archiwizacje na płytach CD-ROM, zdalnych serwerach PC, lokalnych dyskach komputerów PC czy też na oryginalnych nośnikach typowych dla danego rejestratora (dyskietka, ZIP, Compact Flash czy PCMCIA), można również dane wydrukować i przechowywać wydruki. Archiwizacja danych to również koszt, który w dodatku trudno oszacować, ponieważ wiele czynności, takich jak katalogowanie, segregowanie oraz odnajdywanie zapisów w archiwach, jest koniecznych zarówno w przypadku prowadzenia papierowej, jak i cyfrowej archiwizacji. Oprogramowanie do analizowania danych, wyposażone w opcję wyszukiwania, upraszcza to zadanie, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do potrzebnych danych lub umożliwia zeskanowanie danych, które mogą dotyczyć problematycznych obszarów. W przypadku wykresów sporządzonych na papierze konieczne jest znalezienie właściwego wykresu, pochodzącego z określonego dnia i określonej godziny, zanotowanie informacji i ponowne odłożenie wykresu na miejsce.

Analiza danych

Zakres analizy danych może być różny, począwszy od szybkiego spojrzenia w celu potwierdzenia oczekiwań operatora, do przeprowadzania wyczerpującej i drobiazgowej analizy za pomocą narzędzi do statystycznej analizy danych w celu upewnienia się, proces znajduje się w wyznaczonych statystycznie granicach. Jeśli potrzebne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i sporządzenie raportu, oszczędności wynikające stosowania rejestratorów nieużywających papieru są znaczne.

W przypadku wykresów sporządzanych papierze, jeśli analiza wymaga czegoś więcej niż prostego przyłożenia szablonu w celu sprawdzenia, czy wyniki mieszczą się określonych granicach procesu, czas potrzebny do odczytania i przeniesienia danych znacznie wzrasta. Operator musi odczytać wykres, aby interpolować pozycję wyników określić wartość procesu, a następnie przenieść tę wartość na arkusz kalkulacyjny celu przeanalizowania danych lub sporządzenia raportu. W tym procesie można „utracić” rozdzielczość danych oraz czas. Dane w postaci elektronicznej umożliwiają szybkie i łatwe importowanie określonej ilości danych których każda informacja ma wyznacznik czasu oraz wartość) bez ograniczeń typowych dla rozdzielczości papieru. Po zaimportowaniu pliku można łatwo przeprowadzać dalsze analizy danych, na przykład w celu określenia średniej statystycznej lub limitów 3-sigma, można skupić się na pojedynczym wątku danych lub przeprowadzać złożone porównania. Eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych pozostawia oryginalny plik danych w stanie nienaruszonym, niezmienionym i bezpiecznym.

Porównanie końcowe

Przy aktywnych wyświetlaczach macierzowych oraz możliwości ustawiania ekranów odpowiednio do indywidualnych potrzeb rejestratory elektroniczne ułatwiają zrozumienie tego, co dzieje się z procesem. Zazwyczaj są one również wyposażone w komunikację ethernetową oraz możliwość podłączenia sieci, co ułatwia ich ustawianie do pobierania danych w czasie rzeczywistym czy transfer danych do FTP. Rejestratory elektroniczne, ze względu na swoje zaawansowane możliwości przetwarzania, mogą również oferować zaawansowaną ochronę za pomocą haseł oraz inne metody pozwalające na monitorowanie użytkowników. Opcje te zazwyczaj nie występują w rejestratorach tradycyjnych. Szybki dostęp do wiarygodnych, łatwych w użyciu danych ułatwia proces podejmowania decyzji i obniża ogólne koszty produkcji. Wszystkie te czynniki sprawiają, że warto przejść na elektroniczne systemy rejestracji danych.

Douglas Bradway jest dyrektorem do spraw produktu odpowiedzialnym w skali globalnej za produkty do akwizycji danych Honeywell.

Analiza oszczędności na częściach eksploatacyjnych przy zastosowaniu rejestratorów elektronicznych

Typowy koszt części eksploatacyjnych rejestratora:

  • tusz = zazwyczaj 10-14 USD,
  • długość zapisu = zazwyczaj 1800-2000 m,
  • papier do wykresów = zazwyczaj 8,50-13 USD,
  • typowa długość = 16-25 m,
  • typowa prędkość sporządzania wykresu = 25 mm/hr,
  • przy średnim koszcie 12 USD za końcówkę piszącą oraz 10 USD/wykres 16 m długości,
  • 12-godzinne dni pracy, 6 dni w tygodniu, 50 tygodni w roku = 6 wykresów na rok,
  • końcówki piszące trzeba wymieniać 2 razy do roku ze względu na ich zużywanie się i wysychanie.

Szacowany roczny koszt części eksploatacyjnych wynosi ok. 84 USD dla rejestratora wyposażonego w pojedynczą końcówkę piszącą, do 132 USD dla rejestratora wyposażonego w trzy końcówki piszące. Jeśli proces trwa 24 godziny na dobę, szacunkowe koszty wzrastają do 144 USD dla rejestratora wyposażonego w pojedynczą końcówkę piszącą oraz do 192 USD dla rejestratora wyposażonego w trzy końcówki piszące.