Datasensor – Czujniki wizyjne SVS2

Datasensor zaprezentował nowe modele czujników wizyjnych SVS2. Wersja AOR (Advanced Object Recognition ? zaawansowane rozpoznawanie obiektów) dysponuje nowymnarzędziem lokalizowania i dopasowywania wzorców geometrycznych, które odnajduje wzorzec niezależnie od rototranslacji. Czujnik o zasięgu 360° lokalizuje obiekty nawet wtedy, gdy ich położenie i orientacja nie są z góry znane.
Tryb Turbo podwaja prędkość wykonywania algorytmu, przez co o połowę zostaje skrócony czas przetwarzania. Czujnik SVS2 AOR może też odczytywać obrazy ze zmniejszoną rozdzielczością. Funkcja ta, w połączeniu z przyspieszeniem pracy czujnika, pozwala uzyskać niewiarygodną prędkość działania. 
Narzędzia logiczne w intuicyjny i prosty sposób łączą wyniki poszczególnych kontroli. Istnieje możliwość stosowania najczęściej występujących funkcji logicznych, takich jak: AND, OR, NOT, NAND itp.
Dystrybucję czujników SVS2 w Polsce prowadzi Eltron.  www.eltron.pl