Danfoss prezentuje “Podręcznik projektowania Gospodarka Wodna i Wodno-ściekowa”

    Podręcznik Projektowania Systemów dla Aplikacji Wodnych i Wodno-ściekowych przeznaczony jest dla firm projektowych, władz publicznych, stowarzyszeń, inżynierów zakładowych oraz inżynierów elektryków aktywnie działających w branży technologii wodnych i ściekowych. Został opracowany, jako wszechstronna pomoc dla projektantów systemów przemysłowych (działy ICA i elektryczne) oraz inżynierów projektów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z systemami z regulacją prędkości przy zastosowaniu przetwornic częstotliwości.

    W opracowanie zawartości niniejszego podręcznika zaangażowali się specjaliści firmy Danfoss we współpracy z projektantami systemów przemysłowych, w celu przygotowania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, umożliwiając przez to osiągnięcie przez właścicieli, projektantów systemów lub kontrahentów możliwie najlepszych rezultatów. Opisy poszczególnych zagadnień w kolejnych sekcjach zostały celowo opracowane w sposób zwięzły.

    W ten sposób, Podręcznik Projektowania Systemów dla Aplikacji Wodnych i Wodnościekowych służy wsparciem w procesie projektowania napędów sterowanych przez przetwornice częstotliwości oraz daje podstawy do przeprowadzenia analizy tychże produktów pochodzących od rożnych producentów.

    Wersję demonstracyjną podręcznika można pobrać ze strony www.danfoss.com