Czynniki mające wpływ na wybór rozwiązania do zarządzania produkcją

    Dariusz Kuśmierek, zastępca dyrektora działu produkcji systemów ERP w Asseco Business Solutions

    Czynniki mające wpływ na wybór rozwiązania do zarządzania produkcją
    W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych – oprócz zweryfikowania takich elementów jak referencje branżowe, pozycja na rynku czy nowoczesność  technologii – należy sprawdzić, czy  potencjalny dostawca oferuje zaawansowany funkcjonalnie moduł produkcyjny, który można integrować z różnymi maszynami oraz innym oprogramowaniem. Ponadto przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować procesy biznesowe swojej firmy i dowiedzieć się, w jakim stopniu oferowany system pozwoli je zrealizować. 
    Obecnie, czyli w okresie spowolnienia gospodarczego, klienci zwracają uwagę przede wszystkim na te rozwiązania, które pozwalają identyfikować i optymalizować koszty, przy jednoczesnym zachowaniu lub wzroście poziomu obsługi. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych kluczowe okazują się zatem mechanizmy związane z MRP. Zarówno w zakresie realizacji sprawnego i adekwatnego zaopatrzenia w surowce, które pozwala zachować ciągłość produkcji, jak również w obszarze szczegółowego planowania i harmonogramowania produkcji. Zwłaszcza w przypadku firm realizujących model produkcji na zamówienie (a już szczególnie w przypadku produkcji wieloetapowej) kluczowe są mechanizmy planowania pozwalające minimalizować czas oczekiwania klienta na produkt oraz optymalizować wykorzystanie zasobów produkcyjnych i czasy przezbrojeń maszyn.
    Kolejną analizą, jakiej producenci oczekują od systemu, jest kalkulacja precyzyjnego kosztu wytworzenia wyrobów, z uwzględnieniem zarówno kosztu materiałów, jak również  kosztów bezpośrednich i pośrednich. Dopiero przeprowadzenie takiej analizy pozwala odpowiedzieć na pytanie, na których produktach firma faktycznie zarabia oraz które składniki kosztowe wymagają optymalizacji w poszczególnych procesach produkcyjnych.