Czwarta rewolucja przemysłowa wkracza do Polski

Tomasz Haiduk, dyrektor branż Digital Factory oraz Process Industries and Drives w firmie Siemens
Przemysł 4.0/Industry 4.0 jest szansą dla polskiego przemysłu. Przy zmianach, jakie zachodzą w globalnej ekonomii w związku m.in. z zaangażowaniem się Państwa Środka w światową gospodarkę i odłączeniem się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej, Polska może odgrywać ważniejszą niż dotąd rolę, zarówno jako partner w handlu Wschodu z Zachodem, jak i producent na rynkach UE oraz eksporter na rynki dalekowschodnie.
Warto zaznaczyć, że dynamiczny rozwój związany z Industry 4.0 dotyczy nie tylko wielkich firm. To przede wszystkim szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które, unowocześniając swoją produkcję, przy niższych nakładach inwestycyjnych mogą skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne i dotrzeć do większej niż dotąd liczby klientów. Polskie przedsiębiorstwa, będące także poddostawcami międzynarodowych zakładów produkcyjnych, powinny podążać za trendem innowacyjności, by utrzymać i rozwijać swoją pozycję rynkową.
Czwarta rewolucja przemysłowa skutkować będzie wprowadzeniem do fabryk technologii umożliwiających komunikację między maszynami, upowszechnieniem cyfrowych procesów w zarządzaniu produktem i robotyzacją na nieznaną dotąd skalę. W konsekwencji spodziewać się możemy kolejnych skoków technologicznych. Czeka nas przełom w myśleniu o unikalności produktu, co dotychczas pozostawało w kontrze do niskich kosztów masowego wytwarzania. Indywidualizacja podejścia do produktu umożliwia zamawianie przez klientów rozwiązań „szytych na miarę”, przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niskich kosztów. To właśnie kwintesencja koncepcji Industry 4.0.
Warto także wspomnieć o konieczności prowadzenia działań w zakresie edukacji. W firmie Siemens jesteśmy zwolennikami dualnego systemu kształcenia zawodowego. Odbywa się ono poprzez realizowanie zajęć praktycznych u pracodawców i zapewnienie możliwości kształtowania programu nauczania zawodu przez przedsiębiorcę, co daje też większe szanse na późniejsze zatrudnienie u niego absolwenta.