Czujnik ?słyszący? zanieczyszczenia

    Skandynawscy badacze zbudowali pierwszy na świecie mikroczujnik mierzący skład jakościowy powietrza na podstawie analizy częstotliwości akustycznej dwutlenku węgla. Mikroczujnik analizuje specyficzne częstotliwości rezonansowe gazów. Częstotliwości te różnią się między sobą w zależności od masy cząsteczkowej gazu. Czujniki zostały zaprojektowane do systemu wczesnego ostrzegania spadku zawartości tlenu w systemach wentylacyjnych.
    Wielką zaletą czujnika akustycznego jest jego stała wydajność. Tradycyjne czujniki chemiczne mają malejącą stabilność wykrywania i czułość, które słabną w miarę upływu czasu. Gloersen, koordynator projektu dodał, że już w fazie projektowania nowoczesnego czujnika założeniem było, aby to urządzenie mogło działać nawet 10 lat, bez utraty jakości wyników. Pomimo iż detektor został zaprojektowany szczególnie do wykrywania dwutlenku węgla, to jednak może on zostać przekalibrowany do wykrywania także innych gazów. Jednym z potencjalnych zastosowań będzie system klimatyzacyjny w samochodach. Mikroczujnik może być połączony z zaawansowaną elektroniką i nieprzerwanie monitorować zawartość dwutlenku węgla we wnętrzu samochodu. Dodatkowo może być zaprogramowany w taki sposób, że jeśli poziom CO2 wzrośnie do zbyt wysokiego poziomu, automatycznie włączy w samochodzie nawiew świeżego powietrza. Inne zastosowania jakie przewidują twórcy czujnika akustycznego to systemy wentylacyjne i urządzenia medyczne, takie jak np. respiratory.
    Gloersen potwierdził, że prowadzone są rozmowy z wieloma firmami ? w celu wprowadzenia czujnika do masowej sprzedaży. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych 3 lat.