Czujnik luminescencji serii UVX

Skorzystanie z czujników luminescencji bardzo często zapewnia bardziej niezawodnej detekcji detali, a tym samym potwierdzenia dla procesu produkcyjnego, niż zaawansowane systemy wizyjne przy znacznie niższej cenie. Czujniki UVX? wykorzystują sprawdzoną i opatentowaną technologię firmy EMX Inc. do efektywnej detekcji klejów lub innych spoiw (materiały z czynnikiem luminescencyjnym) we wszystkich aplikacjach przemysłu opakowaniowego. Mogą być one wykorzystane do detekcji nadmiaru lub też braku kleju w złączach natomiast całkowity zanik sygnału to z reguły symptom zatkanych dysz dozujących. Wysoka rozdzielczość, połączona z krótkim czasem odpowiedzi, czyni czujnik UVX rozwiązaniem idealnym dla bardzo szybkich procesów produkcyjnych. Natomiast metalowa obudowa oraz wysoki stopień IP zapewnia odpowiednią ochronę czujnika, czyniąc go rozwiązaniem idealnym nawet dla aplikacji charakteryzujących się trudnymi warunkami środowiskowymi.
Czujniki UVX? wyposażone są w siedmiosegmentowy wyświetlacz, który w trybie pracy normalnej wskazuje siłę odebranego sygnału, a w trybie konfiguracji znacznie ułatwia przeprowadzenie wszystkich potrzebnych operacji ustawienia czujnika pod określoną aplikację. Podczas tego procesu możliwa jest zmiana takich parametrów jak stopień intensywności światła, ustawienie punktu przełączania (w dowolnym zakresie określonym przez wyświetlacz),  zmiana histerezy, kierunkowości wyjścia jak również określenie poziomu wzmocnienia sygnału.
Czujnik UVX? dostarcza zarówno wyjścia binarnego (PNP/NPN ? wybierane automatycznie przez urządzenie) jak i wyjścia analogowego, z którego wykorzystaniem możliwe jest uzyskanie względnej informacji o ilości barwnika UV w badanym obiekcie.  www.newtech.com.pl