Czujnik do pomiaru turbulencji

    Winstytucie Laser Zentrum Hannover zbudowano specjalny czujnik, który może być użyty do mierzenia strumienia przepływu turbulencji.
    Turbulencje to jedno z niewielu zjawisk fizycznych, które nie zostało do końca wyjaśnione. Jednakże szybki rozwój technologii symulacji komputerowych i technik prowadzenia eksperymentów przyczynił się do lepszego zrozumienia tego fenomenu.
    Nowoczesny czujnik potrafi określić profil prędkości przepływów turbulentnych z dobrą jakością przestrzenną i czasową. Profil taki może dostarczyć informacji np. o powiązaniach czasowo- przestrzennych w strumieniach turbulencji. Czujnik może być wykorzystany w wielu urządzeniach technicznych, jak np.: w urządzeniach pomiaru przepływu w wysokociśnieniowych rurach przesyłu gazu lub oleju, urządzeniach pomiarowych w dyszy wtrysku paliwa, silnikach lotniczych oraz innych.