Cooper przejmuje MTL Instruments Group

    Cooper Industries ogłosił, że jego angielska filia przejęła 98% udziałów w MTL Instruments Group. Koncern podjął również działania prawne zmierzające do całkowitego przejęcia tej firmy. Spodziewany koszt operacji opiewa na sumę 144,3 miliona funtów. MTL produkuje przyrządy elektroniczne i elementy ochrony, wykorzystywane w środowiskach niebezpiecznych i zanieczyszczonych. Jej klienci to grupa 6 000 podmiotów, wykorzystujących urządzenia MTL w aplikacjach monitoringu, sterowania i zabezpieczeń w większych przedsiębiorstwach przemysłowych całego świata. MTL działa na największych światowych rynkach ? w Indiach, Chinach i Środkowym Wschodzie. Na koniec 2006 roku wykazała się dochodem sięgającym 85,3 miliona funtów.

    ? Dzięki transakcji znacznie poszerzy się nasza oferta o urządzenia przystosowane do pracy w wymagających aplikacjach przemysłowych ? stwierdza Kirk S. Hachigian, prezes i przewodniczący zarządu koncernu Cooper Industries ? Wierzymy, że uda nam się wykorzystać potencjał technologiczny i doświadczenie MTL w rozwoju własnych produktów i rozwiązań systemowych, tak by stworzyć nową generację inteligentnych produktów.

    MTL rozwinęła zaawansowaną technologię ochrony sprzętu i urządzeń elektronicznych, zapewniającą sprawnie działający interfejs pomiędzy czujnikami i innymi elementami systemów automatyki w zakładach przemysłowych. Z kolei Cooper jest znanym dostawcą urządzeń elektromechanicznych, stosowanych w większości tych samych zakładów, co urządzenia MTL. Przejęcie wpisuje się w przyjętą przez koncern Cooper filozofię rozwoju opartą na trzech założeniach: stworzenie platformy sprzętu elektrycznego możliwego do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, poszerzenie oferty sprzętowej o urządzenia przeznaczone do stosowania w strefach niebezpiecznych i zapylonych oraz dotarcie do klientów na całym świecie.