Control Engineering Polska patronem medialnym konkursu na najlepszą pracę dyplomową

W ramach działań mających na celu wspieranie polskiej edukacji od 1998 roku firma ASTOR prowadzi konkursy na najlepszą pracę dyplomową opartą na produktach ASTOR-a.

Do udziału w konkursie kwalifikują się prace dyplomowe obronione przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń. Nagrodą główną w konkursie jest 3-miesięczny staż w firmie ASTOR. II miejsce nagradzane jest voucherem na dowolnie wybrane szkolenie w firmie ASTOR. III miejsce nagradzane jest nagrodą rzeczową.

Spośród prac nadesłanych w terminie do 30 września 2007 jury konkursu wybiera najlepsze prace.

Więcej informacji pod adresem:
www.konkurs.astor.com.pl
EXTRA ONLINE
Przy ocenie prac brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • innowacyjność rozwiązania,
  • poziom technicznego wykonania pracy,
  • możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce,
  • złożoność rozwiązywanego zagadnienia,
  • mnogość różnych produktów z oferty firmy ASTOR wykorzystanych w pracy,
  • poziom integracji poszczególnych elementów systemu,
  • wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów.

Jury konkursu wybiera trzy najlepsze prace. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 30 września 2007. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2007 roku, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Automatyki oraz na łamach Control Engineering Polska, który jest jednym z patronów medialnych konkursu.