Control Engineering już w Czechach

    We wrześniu 2006 ukaże się pierwszy numer Control Engineering Czechy. Opublikowany zostanie przez Wydawnictwo Trade Media International ? wydawcę między innymi polskiej (od sierpnia 2003) i rosyjskiej edycji Control Engineering (od września 2005). Tak jak i dwie pierwsze edycje czeska będzie wydawana na licencji amerykańskiego magazynu.
    W 2006 roku do rąk czeskich inżynierów trafią dwa wydania: wrzesień-październik i listopad-grudzień. W 2007 r. planowanych jest 10 wydań w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy.
    * * *
    Rok 2005 był dla gospodarki Republiki Czeskiej bardzo pomyślny ? jeden z najlepszych w ostatnim dziesięcioleciu. Umocniły się trendy wzrostowe w czeskiej gospodarce. Dotychczas opublikowane dane statystyczne Czeskiego Urzędu Statystycznego za 2005 rok potwierdzają dobrą kondycję gospodarki Republiki Czeskiej (RCz). Odnotowano wysoką dynamikę wzrostu PKB na poziomie 6,1%, spowodowaną przede wszystkim znacznym wzrostem eksportu i nakładów inwestycyjnych. Wartość PKB na 1 mieszkańca wyniosła w 2005 roku 19 556 USD. Nastąpił wzrost produkcji przemysłowej (w 2005 wzrosła ona o 5,7% w cenach stałych w porównaniu z 2004 rokiem), szczególnie pozytywne rezultaty osiągnięto w przemyśle samochodowym.
    Siłą napędową gospodarki RCz w 2005 roku pozostawał nadal eksport oraz inwestycje zagraniczne. Agencja CzechInvest podała do wiadomości, że w 2005 roku pośredniczyła w ponad 150 nowych projektach inwestycyjnych zarówno zagranicznych, jak i krajowych o wartości 73 mld CZK. Dzięki tym nowym inwestycjom powstanie w najbliższym czasie ponad 21 tysięcy nowych miejsc pracy. Projekty te dotyczyły głównie przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego, obróbki drewna i budownictwa.