Comarch polskim liderem innowacyjności w EU Industrial R&D Investment Scoreboard

    Siedem firm z Polski znalazło się w rankingu „EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, wydają one najwięcej na badania i rozwój. Raport przygotowała Komisja Europejska. Wśród zaledwie 7 polskich firm, które znalazły się w rankingu, liderem jest Comarch.
    Comarch, którego założycielem i prezesem jest profesor Janusz Filipiak sklasyfikowano na 463. miejscu. Według komisji krakowska spółka wydała w 2010 r. 23,18 mln euro na badania i rozwój. W informacji opublikowanej w raporcie giełdowym spółki, nakłady na prace badawczo-rozwojowe GK Comarch w 2010 roku osiągnęły ponad 93 mln zł (w Comarch SA 62 mln zł) i przekroczyły 12 proc. przychodów ze sprzedaży. Comarch przeznaczył na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie.
    Unijne zestawienie danych dotyczących nakładów na badania i rozwój publikowane jest co roku przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Wspólne Centrum Badawcze). Zawiera ono informacje na temat 1400 czołowych przedsiębiorstw na świecie (400 z UE i 1000 spoza UE) ocenianych na podstawie poziomu ich nakładów na badania i rozwój. W zestawieniu tym uwzględnia się całkowity poziom nakładów na badania i rozwój, niezależnie od miejsca, w którym prowadzone są działania badawczo-rozwojowe.
    Z opracowanego przez Komisję Europejską tegorocznego zestawienia danych dotyczących nakładów na badania i rozwój (EUIndustrial R&D Investment Scoreboard) wynika, że w 2010 r. znacznie zwiększył się poziom tych nakładów wśród czołowych unijnych przedsiębiorstw. Wzrost wyniósł 6,1% wobec zanotowanego w 2009 r. spadku o 2,6%. Dane obejmujące 1400 czołowych przedsiębiorstw na świecie pokazują jednak, że unijne przedsiębiorstwa ogółem nadal wypadają gorzej od swoich głównych konkurentów w dziedzinie inwestycji w badania i rozwój z USA oraz niektórych krajów azjatyckich" – czytamy w raporcie.
    Komisja Europejska podała, że wśród pięćdziesięciu światowych liderów pod względem wielkości nakładów na badania i rozwój znajduje się 15 przedsiębiorstw unijnych, 18 spółek z USA i 13 z Japonii.