Cognex – In-Sight Track & Trace ? doskonałe śledzenie produktów

Rynek plagiatów produktów markowych powoduje rocznie w skali światowej szkody, których wysokość szacuje się na ponad 500 mld euro, z tendencją wzrostową. Do strat w obrotach i zysku dochodzą jeszcze skutki związane z negatywnym oddziaływaniem na wizerunek produktów i przedsiębiorstw. W przypadku produktów istotnych ze względu na bezpieczeństwo, a także produktów farmaceutycznych i medycznych, w najbardziej skrajnych przypadkach mogą mieć miejsce sytuacje stanowiące zagrożenie dla zdrowia konsumentów końcowych. Ochrona marki oraz możliwość precyzyjnego i przejrzystego śledzenia drogi towarów aż do klienta końcowego to globalne wyzwanie. Dlatego bezpieczne, trwałe i zabezpieczone przed sfałszowaniem kodowanie wszelkiego rodzaju towarów oraz bezbłędny odczyt i weryfikacja kodów mają tak ogromne znaczenie. Kod matrycowy dwuwymiarowy okazuje się tutaj być szczególnie ważną i skuteczną technologią.
Możliwość całkowitego śledzenia produktów w łańcuchu dostaw za pomocą kodów ? tzw. track and trace ? staje się coraz ważniejszym elementem w całej branży opakowaniowej. Wiele nowych ustaw i dyrektyw w licznych krajach określa wymogi stawiane opakowaniom, mające na celu jednoznaczną uwierzytelnianie zawartych w nich produktów. Coraz większa ilość informacji musi być przy tym kodowana na możliwie jak najmniejszej powierzchni. Należą do nich na przykład możliwe do jednoznacznego zidentyfikowania numery serii i partii, globalny numer trade ID, termin ważności i wiele innych danych.
Dostępny teraz pakiet oprogramowania In-Sight Track & Trace to oferta najnowocześniejszych obecnie algorytmów przetwarzania obrazu dla rozpowszechnionych na całym świecie systemów wizyjnych z rodziny produktów In-Sight firmy Cognex. Algorytmy odczytu, zaprojektowane specjalnie z myślą o wymianie danych z procesami przemysłu farmaceutycznego, zapewniają absolutnie niezawodny odczyt i weryfikację wszystkich kodów 1D i 2D, łącznie z typami i standardami kodów najnowszej generacji. Dostosowane do dynamicznych procesów masowej serializacji, uwzględniają najnowsze wymogi w zakresie śledzenia produktów. In-Sight Track & Trace zawiera wstępnie skonfigurowany plik zlecenia z interfejsem człowiek-maszyna i zapewnia możliwość kombinacji z najróżniejszymi systemami innych producentów. Dzięki temu użytkownicy otrzymują niezbędną elastyczność, umożliwiającą tworzenie własnych, spełniających wymogi i niedrogich rozwiązań w zakresie serializacji.Pakiet oprogramowania jest zgodny ze standardami GS1 i FDA 21 CFR Part 11 i może obejmować wiele powiązanych systemów wizyjnych In-Sight.
Zadania obejmują:

  • odczyt kodów kreskowych 1D i kodów Data Matrix 2D, GS1-128, GS1 DataBar oraz kodów farmaceutycznych
  • sprawdzanie poprawności treści kodów identyfikacyjnych, łącznie ze standardem GS1 w służbie zdrowia
  • ocena jakości wydruku kodów Data Matrix podczas produkcji
  • sprawdzanie poprawności nadrukowanego tekstu
  • rejestrowanie wadliwego umiejscowienia i krzywego naklejenia etykiet.

Oprócz tego dostarczane są wszelkie kontrole techniczne wymagane do walidacji FDA 21 CFR Part 11, łącznie z niezawodną identyfikację użytkownika i wspomaganiem automatycznie generowanych ścieżek audytowych. Prosty ekran dotykowy umożliwia łatwą obsługę i konfigurację. Jako rozwiązanie gotowe do wdrożenia (ready to deploy) In-Sight Track & Trace może być sterowane także przy pomocy wyświetlacza użytkownika Cognex VisionView 700 lub oprogramowania PC VisionView. www.cognex.com/traceability