Coboty: współpraca człowieka z robotem, jakiej jeszcze nie było

Cobot, inaczej robot współpracujący, to kolejny krok w rozwoju robotyzacji przemysłu. Radosław Kołacz, starszy specjalista ds. robotów przemysłowych w firmie ASTOR, w wywiadzie opowiada o tym, gdzie najlepiej zastosować coboty oraz jak zapewnić bezpieczną pracę człowieka z cobotem.

Katarzyna Szkopek, ASTOR: Czym tak właściwie jest cobot?

Radosław Kołacz: W zasadzie jeszcze nie ma jasnej definicji dla robota współpracującego zatwierdzonej przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) i aktualnie jest tylko definicja dla operacji współpracującej. A jest to stan, w którym specjalnie zaprojektowany robot pracuje w bezpośrednim towarzystwie z człowiekiem w określonej przestrzeni roboczej. Znaczy to, że człowiek i robot mogą pracować blisko siebie, nie muszą być w żaden sposób od siebie oddzieleni, a co więcej, kontakt między robotem a operatorem może mieć miejsce, jeśli są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Katarzyna Szkopek: Jakie są cechy charakterystyczne cobota?

Radosław Kołacz: Najważniejszą cechą współpracujących robotów jest ich zdolność do współdziałania z ludźmi, jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Coboty nie wymagają zewnętrznego systemu bezpieczeństwa – ludzie mogą swobodnie poruszać się w ich otoczeniu, a wbudowany system detekcji kolizji pozwala robotowi zatrzymać się automatycznie w przypadku wykrycia kontaktu z drugim obiektem lub osobą.

Inną charakterystyczną cechą współpracy jest możliwość manualnego sterowania, umożliwiająca człowiekowi precyzyjne przemieszczenie ramienia robota oraz przesunięcie go w określone miejsce.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, coboty są projektowane w szczególny sposób, ograniczając ich siłę i prędkość. Dzięki temu nie są w stanie osiągnąć zbyt dużych prędkości lub wywierać dużego nacisku na obiekty z którymi wchodzą w interakcję. Jeśli parametry te zostaną przekroczone, robot automatycznie zatrzyma się, aby chronić pracowników.

Kolejnym aspektem zapewniającym bezpieczeństwo jest wbudowany mechanizm chroniący przed przypadkowym przytrzaśnięciem. Coboty mają niewielkie podstawy, co pozwala na ich zamontowanie na stanowiskach produkcyjnych o ograniczonej powierzchni.

Programowanie robotów nie jest szczególnie trudne, zamiast tradycyjnego kodowania używa się interaktywnych bloczków, co znacząco skraca czas nauki programowania, nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w obszarze robotyki.

Katarzyna Szkopek: Jaka jest różnica między robotem przemysłowym a cobotem?

Radosław Kołacz: Roboty przemysłowe charakteryzują się dużymi prędkościami oraz udźwigiem od kilku kg do ponad tony, bardzo dużą wydajnością i powtarzalnością. Z kolei wybierając coboty zyskujemy bezpieczeństwo bliskiej współpracy na stanowisku, możemy również łatwiej obsługiwać i programować robota współpracującego.

Katarzyna Szkopek: Kiedy lepiej zastosować cobota a kiedy robota przemysłowego?

Radosław Kołacz: Dzięki łatwości przezbrojenia i elastyczności wdrożenia coboty mogą być używane do obsługi prostych aplikacji oraz takich gdzie robot często jest przenoszony w inne miejsce lub przezbrajany do innego zadania, np. przy produkcji małoseryjnej. Z kolei jeżeli operacja jest bardzo powtarzalna i wymaga wysokiej wydajności to lepiej sprawdzi się robot przemysłowy.

W większości przypadków cena robota współpracującego jest wyższa niż jego przemysłowego odpowiednika, jednak w przypadku cobotów nie ma konieczności montażu wygrodzeń czy podpinania systemu safety tak jak ma to miejsce w przypadku wdrażania robota przemysłowego. Dzięki temu jeżeli przestrzeń na wdrożenie robota jest ograniczona i nie chcemy budować dużej klatki otaczającej stanowisko to w takiej aplikacji lepiej sprawdzi się cobot.

Minusem cobotów jest to, że nie można realizować z nimi bardziej zaawansowanych aplikacji więc jeżeli potrzebujemy aby robot wykonywał skomplikowaną logikę to lepiej sprawdzi się robot przemysłowy.

Coboty nie są szybkimi robotami i stosuje się je tam, gdzie nie zależy nam na pełnej wydajności czy powtarzalności, a jedynie na aplikacji w której człowiek może współpracować z robotem. Dodatkowo, udźwig cobotów w ofercie Kawasaki Robotics jest ograniczony, największy to 10 kilogramów, co może wykluczyć pewne zastosowania. Tak więc robot przemysłowy będzie lepszym wyborem jeżeli potrzebujemy większego udźwigu oraz jeżeli robot ma wykonywać dużo różnych czynności jednocześnie ? większe skomplikowanie narzędzia robota powoduje wzrost jego wagi i zmniejszenie bezpieczeństwa jego użytkowania, a tym samym konieczność odseparowania przestrzeni pracy robota od przestrzeni w której pracują ludzie.

Katarzyna Szkopek: W jakich branżach na rynku i firmach mogą być wykorzystane coboty?

Radosław Kołacz: Warto je stosować przy obsłudze maszyn CNC – robot może pobierać detale, a następnie umieszczać je w maszynie, dzięki czemu operator może w tym czasie realizować inne zadania.

Co warto podkreślić, coboty dobrze sprawdzają się we wszystkich powtarzalnych operacjach jak np. paletyzacja, szlifowanie czy malowanie. Łatwiej określić, gdzie nie powinno się ich używać, a do nich należą strefy zagrożone wybuchem. Warto wykorzystać coboty w branży elektronicznej – przekładanie i umieszczanie komponentów SMD (elementy elektroniczne przeznaczone do montażu powierzchniowego), technologie PTH, czy w operacjach montażu, gdzie człowiek współpracuje z robotem, który przekłada elementy podane przez pracownika.

Katarzyna Szkopek: Jak wygląda współpraca cobota z człowiekiem?

Radosław Kołacz: Współpraca cobota z człowiekiem znacząco różni się od współpracy ze standardowym robotem przemysłowym. Zadania mogą być wykonywane w tym samym czasie na jednej przestrzeni. Nie ma zagrożenia, że dojdzie do wypadku, ponieważ cobot  momentalnie przerywa pracę w momencie kontaktu z obcym obiektem lub człowiekiem.

Możemy wyróżnić kilka poziomów aplikacji współpracujących między robotami a człowiekiem:

Pierwszą z nich to stanowisko, gdzie człowiek nie ma dostępu do miejsca, w którym pracuje cobot, ponieważ jego stanowisko jest odgrodzone od pracownika.

Następnym poziomem jest koegzystencja, w której raz na jakiś czas człowiek dostarcza robotowi detale, ale ich interakcje są okazjonalne.
W synchronizacji człowiek i cobot dzielą przestrzeń roboczą, ale nie w tym samym czasie.
W ramach współdziałania dzielą w tym samym czasie przestrzeń roboczą, ale wykonują inne czynności.
Współpracując, cobot i człowiek dzielą detale, jak i przestrzeń pracując w tym samym czasie.

Podsumowując, tam gdzie robot i człowiek dzielą przestrzeń, ze względów bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem jest cobot. Dlatego dzięki wprowadzeniu cobotów możemy je traktować jak kolejnego pracownika.

Katarzyna Szkopek: Jakie są zastosowania cobotów?

Radosław Kołacz: Głównymi aplikacjami, w których warto korzystać z cobotów, są: paletyzacja, spawanie, montaż, malowanie czy obsługa maszyn CNC, w tym szeroko pojęty handling. Co ciekawe, mimo, że może się wydawać, że do malowania bardziej sprawdziłyby się standardowe roboty przemysłowe, to na rynku coraz większą popularnością cieszą się coboty odpowiednio dostosowane do malowania. Szczególnie zachęcający jest fakt, że obsługa cobota jest ułatwiona ze względu na możliwość wodzenia za kiść i ręcznego dostosowywania pozycji ramienia.

Katarzyna Szkopek: Kiedy i gdzie można zobaczyć cobota?

Radosław Kołacz: Cobot jest już dostępny do obejrzenia w ASTOR Robotics Center, możemy go także zaprezentować bezpośrednio u klienta.

Katarzyna Szkopek: Jaka jest rola firmy ASTOR jako dystrybutora i jakie jest wsparcie techniczne cobotów?

Radosław Kołacz: W ASTOR zawsze mówimy, że jesteśmy dostawcą technologii i wiedzy, i w tym przypadku nie jest inaczej. Widząc ogromne zainteresowanie cobotami na polskim rynku, postanowiliśmy dołączyć je do naszej oferty.

Katarzyna Szkopek: Dziękujemy za rozmowę.


Kontakt ws. cobotów:
Radosław Kołacz, ASTOR

Radoslaw.Kolacz@astor.com.pl
www.astor.com.pl