Rynek komputerów przemysłowych nieustannie się zmienia

Cezary Morawski, Regional Sales Manager CEE w firmie Kontron: Rynek komputerów przemysłowych ciągle ewoluuje. Odpowiedź na pytanie, co i kiedy się na nim przyjmie, zależy...

Kontrola wizyjna nie ogranicza się tylko do potwierdzenia obecności badanego przedmiotu

Od ostatnich kilku, kilkunastu lat obserwujemy gwałtowny rozwój przemysłu, analizujemy towarzyszące mu trendy oraz wdrażane rozwiązania. Już w tym momencie wiadomo, że przyszłość to Przemysł...

Rozwojowi rynku HMI/SCADA sprzyja wchodząca rewolucja Industry 4.0 oraz chęć automatyzacji produkcji

Sylwia Grzelak-Dobkowska, inżynier projektów i sprzedaży region Polska Centralna ? dział systemów wizyjnych w firmie Automatech Polski rynek HMI/SCADA bardzo się rozwinął, a co za tym...

W kierunku Przemysłu 4.0

Jan Nieswandt, EMEA Product Marketing Manager Vision and RFID w firmie Omron Podobnie jak w całej branży, również w zakresie systemów wizyjnych widzimy ewolucję w kierunku Przemysłu 4.0 i najnowszych...

Technologia deep learning w monitoringu wizyjnym ? urządzenia na miarę 5G

Konrad Badowski, Axis Communications Technologie związane z nową generacją sieci komórkowych ? 5G ? otwierają zupełnie nowe możliwości w monitoringu wizyjnym. Cechująca się nieporównywalną z...