Technologia RFID ? w Polsce i na świecie

Pomimo istnienia wielu standardów technologii radiowej identyfikacji ? RFID, wciąż nie można jej stosować równie łatwo, jak urządzeń typu plug-and-play.

Badanie rynku przepływomierzy

Przedstawiamy wyniki badania, które w kwietniu tego roku, przeprowadziła redakcja Control Engineering Polskawśród użytkowników i dostawców przepływomierzy.

PROinżynier ? młodzi inżynierowie wybierają Polskę

Polscy adepci szkół technicznych chętnie zostaną w Polsce, o ile pracodawcy zaoferują im satysfakcjonujące warunki pracy. Oznacza to w pierwszej kolejności stworzenie odpowiednich możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Największe badanie polskiego rynku sterowników PLC

Na początku tego roku przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie. Naszym celem było m.in. wykrycie tendencji pojawiających się na polskim rynku sterowników PLC.

Pasja ulepszania

Magazyn Time przyznał tytuł Człowieka Roku. Człowiekiem roku 2006 jesteś Ty.