Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością: Dassault Systèmes dokonuje cyfryzacji procesów tworzenia wartości – od...

Na hali nr 6/ stoisku K30, Dassault Systèmes zapewnia odwiedzającym możliwość doświadczenia w pełni zintegrowanego, wspomaganego cyfrowo procesu tworzenia wartości. Firma Dassault Systèmes wspiera spółki ze wszystkich branż w przekształcaniu ich pomysłów w innowacje oraz we wprowadzaniu nowych modeli biznesowych. Przykładem zaprezentowanym na Hannover Messe 2017 jest WestRock, globalna spółka produkująca opakowania z tektury falistej. W oparciu o case study WestRock zilustrowano cały proces tworzenia wartości, w całości oparty o środowisko cyfrowe – od wymagań klientów, poprzez koncepcję i produkcję, aż po dostarczenie produktu do sklepu i codzienne używanie. Andreas Barth, Dyrektor Zarządzający EuroCentral w Dassault Systèmes, wyjaśnia zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłowych: „Przedsiębiorstwa stawiają dziś czoła wielkim wyzwaniom. Do 2019 r. w trzech czwartych firm przemysłowych na całym świecie cyfryzacja obejmie łańcuch ich wartości dodanej, co przyczyni się do osiągnięcia przez nie znacznego wzrostu produkcyjności. Przedsiębiorstwa, które nie są na to przygotowane, zostaną w tyle.”

Rockwell Automation prezentuje Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji

Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji z 2022 r. to najbardziej solidna edycja, jaka dotychczas powstała. Badanie zostało przeprowadzone przez Plex Systems, spółkę firmy Rockwell...

Sterowniki przemysłowe


Z przeprowadzonej przez Control Engineering ankiety „Sterowniki programowalne – sprzęt i oprogramowanie” wynika pięć kluczowych wniosków na temat oczekiwań użytkowników końcowych odnośnie sposobu nabywania lub dokonywania...

Specyfikacja i zakup napędów silnikowych

Przedstawiamy pięć kluczowych wniosków z badania dotyczącego specyfikacji i zakupu napędów silnikowych – o zmiennej prędkości, silników serwo i krokowych oraz średniego napięcia, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Control...

Wykorzystanie i integracja technologii Ethernet

Respondenci ankiety Mobilność, Ethernet & Komunikacja bezprzewodowa Control Engineering w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowali pięć głównych aspektów dotyczących integracji, wykorzystania oraz wydatkowania środków w obrębie...

Przemysł 4.0 to odpowiedź biznesu na potrzebę ciągłej zmiany

Pandemia wywołała TECHrewolucję w całej gospodarce oraz znacznie przyspieszyła proces digitalizacji w wielu sektorach. Transformacja technologiczna pozwoliła przedsiębiorstwom zachować większą elastyczność biznesową i znacznie...

Wydatki na automatykę magazynową w Wielkiej Brytanii

Automatyzacja magazynów skorzystała na pandemii. Przyczyną jest to, że napędzają ją dwa trendy związane z COVID-19: widoczny stały rozwój handlu elektronicznego oraz ciągły niedobór...

Trzy bariery na drodze do zarządzania energią

Nie pozwólmy, by nieporozumienia wpływały na utratę potencjalnych zysków. Na drodze do pełnego wykorzystania technologii zarządzania energią warto pokonać trzy główne bariery – spróbujmy im się przyjrzeć.

Jak automatyka zmieni rynek pracy?

Rewolucja cyfrowa w automatyce zmienia obecnie sposób wdrażania nowych technologii oraz przeprowadzania szkoleń pracowników zakładów przemysłowych. Aby dobrze prosperować w przyszłości, firmy muszą dostosować...

Sterowniki 2011. PLC, PAC czy IPC – co wybrać?

Czego potrzebuję w mojej aplikacji systemu sterowania? Prostego sterownika PLC, kontrolera PAC, a może komputera przemysłowego (IPC)? Czy współcześnie sterowniki PLC ewoluowały w kierunku PAC czy IPC? Jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, najważniejsze jest, aby umiejętnie dopasować narzędzia sprzętowe i programowe do wymagań naszej aplikacji.