Quo vadis automatyzacjo?

Ostatnio zapytaliśmy głównych graczy rynkowych o ich spostrzeżenia co do przyszłych kierunków rozwoju w danym segmencie rynku. Wszyscy zgodnie zauważają: „aby polski rynek mógł przetrwać ciężki okres kryzysu ekonomicznego, rozwiązania oferowane na nim muszą być innowacyjne”. Na szczęście wygląda na to, że pod względem automatyzacji całkiem szybko gonimy najbardziej rozwinięte gospodarki świata.

Targi CeBIT 2015: firma baramundi zaprezentuje system do zarządzania stacjami klienckimi i urządzeniami mobilnymi

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi wykorzystywanymi w codziennej pracy – to aktualne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami. Wychodząc im naprzeciw, firma baramundi software...

Rockwell Automation prezentuje Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji

Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji z 2022 r. to najbardziej solidna edycja, jaka dotychczas powstała. Badanie zostało przeprowadzone przez Plex Systems, spółkę firmy Rockwell...

Ankieta: Zatrudnienie w przemyśle wytwórczym

Respondenci biorący udział w ankiecie na temat rozwoju zatrudnienia, przeprowadzonej przez magazyn Control Engineering, sformułowali pięć ważnych wniosków dotyczących dzisiejszego przemysłu wytwórczego.

Nowe zastosowania akumulatorów litowo-jonowych nakręcają rynek

Pomimo wysokich kosztów początkowych produkcji i ceny zbytu, przychody z rynku akumulatorów litowo-jonowych w ciągu następnych 4 lat podwoją się. Przyczyni się do tego szersze ich zastosowanie w napędach i zasilaniu pojazdów oraz w magazynowaniu energii OZE.

PLM – cyfrowe zarządzanie życiem produktu

Procesy wytwórcze są coraz bardziej złożone i rozproszone. Częste interakcje powodują szybki wzrost liczby projektów, procesów i informacji biznesowych, które rozproszone zespoły muszą porządkować pod kątem...

Czy zawód inżynier się opłaca? W których specjalizacjach warto się kształcić?

Inżynierowie OZE, biotechnolodzy, mechatronicy, automatycy, robotycy oraz nanotechnolodzy – według ekspertów to jedne z najdynamiczniej rozwijających się grup zawodowych w Polsce. W niektórych tych...

Odnawialne źródła energii – przegląd systemów szkoleniowych

Trend ten potęgują rosnące oczekiwania w zakresie szkoleń i pod­noszenia kwalifikacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, fir­ma Lucas-Nülle opracowała odpowied­nie systemy szkoleniowe, które pozwala­ją nadążyć...

Poważne zagrożenia dla systemów sterowania – 4 kluczowe wnioski z ankiety

Jeden na czterech respondentów biorących udział w badaniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa, przeprowadzonym przez magazyn Control Engineering („Cyberbezpieczeństwo”/„Control Engineering: Cyber Security Study”), dostrzegł w swoim zakładzie bardzo wysoki stopień zagrożenia dla systemów sterowania, podczas gdy 8% stwierdziło, że systemy są tam poważnie zagrożone. Wśród obu tych grup najwięcej niepokoju budziły: ataki będące częścią szerszej próby zakłócenia krytycznej infrastruktury (29%), niezwiązane z firmą lub branżą złośliwe oprogramowanie z przypadkowego źródła (22%), ataki poprzez nieznane urządzenie, podatne na zagrożenie w sieci (18%).

Systemy Automatyki Procesów Przemysłowych o bogatych, ale nie w pełni wykorzystywanych możliwościach

Funkcje i możliwości zarówno nowych, jak i starych Systemów Automatyki Procesów Przemysłowych (SAPP) nadają się do danego zastosowania – twierdzi 72% badanych respondentów. Niestety, 48% ankietowanych wykorzystuje tylko 50–75% dostępnych funkcji i możliwości zainstalowanych systemów, a kolejne 23% mniej niż 50%.