Identyfikuj, kwantyfikuj i ograniczaj ryzyko w działalności przemysłowej

Identyfikacja ryzyka staje się niezwykle ważnym pierwszym krokiem, bez którego nie można podjąć działań naprawczych. Kluczowym obowiązkiem kadry kierowniczej i menedżerów w branży produkcyjnej jest...

Robotyzacja i automatyzacja procesów przemysłowych – kiedy warto wdrożyć innowacje technologiczne?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu robotyka była głównie zarezerwowana dla dużych zakładów przemysłowych, przede wszystkim z branży automotive. Dziś coraz chętniej rozwiązania robotyczne wykorzystuje się...

Bezpieczna współpraca robotów i ludzi

Firma OMRON dąży do tworzenia nowych środków automatyzacji, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w stawianiu czoła trudnym wyzwaniom w zakładach produkcyjnych i składając wnioski dotyczące możliwości...

Bosch Rexroth mianuje Erwina Wieckowskiego prezesem i dyrektorem generalnym

Bosch Rexroth mianował Erwina Wieckowskiego na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Bosch Rexroth North and Central America. Bosch Rexroth mianował Erwina Wieckowskiego na stanowisko prezesa...

Przyszłość pracy integratorów systemów

Przyszłość dla integratorów systemów rysuje się w jasnych barwach, niezależnie od tego, czy pracują oni w biurze, czy zdalnie. Praca ma bardzo duże znaczenie w...

Trzy typy cyfrowych bliźniaków w zakładzie przemysłowym

Oczekuje się, że zastosowanie cyfryzacji w zakładach przemysłowych może przynieść im takie korzyści, jak niemal dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych, skrócenie czasu wprowadzania produktów na...

Inteligentna produkcja wytycza szlak przyszłym gigafabrykom baterii

Baterie będą zajmować centralne miejsce na rynkach energetyki zarówno w dziedzinie mobilności, jak i magazynowania energii. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) globalna zdolność produkcyjna...

O jakości spawania w kilku słowach

Przez ostatnie 60 lat firma Bosch Rexroth, lider innowacji światowego przemysłu spawalniczego, wielokrotnie stawiał czoła zadaniu dostosowania technologii do wymagań Fabryki Przyszłości. Po raz...

?Chcemy stać się liderem rynku cobotów w Europie?

Q: Firma FANUC właśnie oddała w ręce producentów trzy nowe modele cobotów. Jak ważną rolę roboty współpracujące pełnią w rozwoju biznesu?   A: Roboty współpracujące...

OMRON powołuje nowego dyrektora generalnego działu automatyki przemysłowej w Europie

Firma OMRON ogłosiła, że Fernando Colás, doświadczony menedżer pracujący w firmie ponad 37 lat, został mianowany dyrektorem generalnym (CEO) działu automatyki przemysłowej (IAB) w...