Building Open systems 2007

O rozwoju systemów otwartych w automatyce budynków dyskutowano podczas Building Open Systems 2007. Seminarium jest częścią światowej inicjatywy wspierającej przejście od zamkniętych systemów firmowych do zintegrowanych, wielofunkcyjnych systemów otwartych.

Tematyka objęła systemy otwarte, integrację systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków, monitoring i oszczędności w zużyciu wszelkich form energii oraz wartość zwrotu nakładów inwestycyjnych na systemy automatyki.

Przede wszystkim zachęcano uczestników do zaufania technologii LonWorks. Wśród zalet lokalnej sieci sterującej LON (Local Operating Network) wymieniano niezawodność (od pięciu lat w przemyśle, blisko 100 mln zainstalowanych urządzeń), dostępność (tysiące produktów na rynku) czy też możliwość współpracy z niezależnymi integratorami systemów. Według dra inż. Marcina Jachimskiego z Katedry Automatyki Napędów i Urządzeń AGH zintegrowane systemy otwarte umożliwiają łączenie zadań wielu systemów budynkowych w ramach jednego sprzętowego, rozproszonego systemu sterowania. Wymiana danych pomiędzy elementami automatyki tworzącymi sieć sterującą może odbywać się bez konieczności instalowania centralnej jednostki sterującej. Uszkodzenie pojedynczych elementów nie blokuje działania całej sieci.

? Rozwiązana otwarte pozwalają na niezależność od poszczególnych dostawców i producentów systemów, ponieważ istnieje możliwość zastępowania poszczególnych elementów układu automatyki innymi o identycznej funkcjonalności ? przekonywał Marcin Jachimski.

Jego zdaniem podstawowe korzyści z zastosowania zintegrowanego systemu otwartego obejmują także obniżkę kosztów projektu, zakupu, wdrożenia, działania, utrzymania i serwisu oraz szkolenia pracowników. Według danych Tour Andover Controls dzięki zastosowaniu otwartego systemu zintegrowanego można ograniczyć koszty instalacji o 24%, zaś koszty eksploatacji o 36%. Organizatorzy podkreślali, że system otwarty może być realizowany w prosty sposób pod warunkiem, że inwestor dobrze zdefiniuje swoje potrzeby i oczekiwania. Powinien brać aktywny udział we wszelkich decyzjach dotyczących systemu i wyboru rozwiązań, jak również wyzbyć się pokusy akceptowania rozwiązań zastępczych.

Seminarium towarzyszyły pokazy praktycznego zastosowania systemów otwartych (m.in.: Dalkia, Distech Controls, Philips Lighting, Wago). Jeden z nich dotyczył zastosowania technologii LonWorks w zintegrowanej automatyce budynków wielorodzinnych. Zespół firmy ZDANiA zaprezentował działanie takiego systemu na żywo w pokoju lokalu mieszkalnego zainscenizowanym na potrzeby seminarium. Inż. Marek Nurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił doświadczenia z eksploatacji złożonego, zintegrowanego systemu BMS obejmującego wszystkie budynki nowego kampusu UJ. Podkreślał konieczność zapewnienia odpowiedniej rangi integratorowi i konsultantowi od samego początku projektowania inwestycji. Ważne jest przy tym uczestnictwo przyszłego administratora w całym procesie inwestycyjnym. Wniosek koronny z jego wypowiedzi, który wciąż z ogromnym trudem przebija się do świadomości inwestorów, brzmiał: ?ważny jest nie koszt budowy, a koszt eksploatacji?.

W seminarium BOS2007 uczestniczyło łącznie 178 osób, w tym przedstawiciele wielu uczelni, przedstawiciele 77 firm oraz 31 studentów z całej Polski. Spotkanie odbyło się w ramach aktualnie prezentowanego w wielu miastach Europy cyklu seminariów LonMark Session.

Control Engineering Polska było patronem medialnym seminarium.

/tgo/