Budownictwo energooszczędne szansą na wzrost?

  Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz ożywienia budownictwa energooszczędnych budynków. Ma ono być jednym z czynników przywrócenia wzrostu w całym sektorze budownictwa.

  Energooszczędne budynki o wysokim potencjale oszczędności pod względem emisji CO2 i kosztów energii nadal cieszą się jedynie ograniczoną popularnością na rynku mimo korzyści, jakie przynoszą gospodarce i środowisku, podkreśla KE. Sektor budownictwa daje pracę ponad dziesięciu procent wszystkich zatrudnionych w UE.

  Po pierwsze, ma stymulować korzystne warunki inwestycyjne, szczególnie remontów i konserwacji budynków. Przykładem tego mogą być zachęty do korzystania z pakietu w wysokości do 120 mld euro w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w czerwcu ogłoszono „Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia”).

  Po drugie, zakłada się pobudzanie innowacji i podwyższanie kwalifikacji pracowników poprzez promowanie mobilności. Po trzecie, strategia zakłada poprawę efektywności gospodarowania zasobami poprzez zachęcanie do wzajemnego uznawania systemów zrównoważonego budownictwa w UE.

  Ponadto mają zostać opracowane standardowe kodeksy projektowania dla przedsiębiorstw budowlanych, dzięki czemu łatwiej będzie im prowadzić działalność w innych państwach członkowskich oraz – zasady wspierania pozycji europejskich przedsiębiorstw budowlanych na świecie, aby promować wysoką jakość i normy zrównoważonego budownictwa w krajach trzecich.

  Dalszym ciągiem realizacji strategii będzie forum wysokiego szczebla z udziałem państw członkowskich i przedstawicieli sektora, w celu nadzorowania jej wdrażania i sformułowania zaleceń niezbędnych zmian lub planowanych inicjatyw. Równolegle grupy tematyczne będą omawiały różne metody wdrażania konkretnych inicjatyw, oszacują prawdopodobne skutki działań już podejmowanych na poziomie krajowym i sektorowym w zakresie poszczególnych inicjatyw oraz określą możliwości uzyskania synergii.