B&R ? Moduły analogowych We/Wy X20

Dla systemu We/Wy X20 firmy B&R wprowadzona została nowa funkcjonalność. 2-kanałowe i 4-kanałowe 16-bitowe moduły wejść analogowych, oprócz tego że mają wysoką rozdzielczość konwersji, zostały wzbogacone o dodatkowe właściwości.
Jak we wszystkich analogowych modułach X20 każdy kanał wejścia analogowego może być konfigurowany jako wejście prądowe (0..20 mA) lub napięciowe (+/-10 V).
Konfigurować można także filtry programowe. W ten sposób prawie wszystkie wymagania aplikacji mogą być zrealizowane za pomocą jednego modułu.
Ze względu na to, że moduły te mają szybki czas konwersji, wynoszący 50 ?s, wyposażone zostały w wewnętrzne rejestry wartości minimalnej i maksymalnej, które są zapisywane niezależnie od taktowania zegara magistrali oraz CPU. Mogą one być odczytane przez aplikację w dowolnym momencie. Dodatkowo można skonfigurować różne metody próbkowania przy zdefiniowaniu różnych warunków wyzwolenia.
Trzeba zaznaczyć, że podczas oczekiwania na warunek wyzwolenia możliwy jest normalny odczyt wartości analogowej. Czas próbkowania może być konfigurowany od 100 Hz do 20 kHz, bez względu na liczbę użytych kanałów analogowych. Rozmiar pamięci próbek 12 kB pozwala na zapisywanie rozległych przebiegów prądów czy napięć.
Wartości, które zostały zapisane w module, są przesyłane asynchronicznie do CPU, bez wpływu na synchroniczny przesył wartości aktualnych. Dane te mogą być później analizowane przez aplikację sterownika. www.br-automation.com