B&R Automatyka Przemysłowa ? CNC, robotyka i synchronizacji osi

W automatyzacji maszyn istnieje często potrzeba integracji sterowania ruchem, ścieżką, łączenia wielu napędów z zadaniami wizualizacji, przetwarzania We/Wy oraz komunikacji. B&R wprowadził na rynek kompletną platformę, która łączy wszystkie te komponenty w jeden system. Sterownie ścieżką za pomocą CNC jest jego integralną częścią. System może być konfigurowany za pomocą jednego programu narzędziowego. Cykl CNC o czasie 400 ?s pozwala na osiągnięcie dokładności na poziomie ułamków mikronów. Generowane pozycje zadane są przesyłane do napędu bez fluktuacji za pomocą sieci przemysłowej Ethernet Powerlink. Dodatkowo, jeżeli wymaga tego aplikacja, punkty We/ Wy w elastyczny sposób mogą być dodawane do systemu. W celu realizacji złożonych funkcji maszyny można użyć predefiniowanych komponentów wizualizacji. Oprócz klasycznych elementów, takich jak konfiguracja parametrów czy też edycja programu ruchu, udostępnione są narzędzia do symulacji, diagnostyki oraz rejestracji zdarzeń. Bieżący poziom techniczny rozwiązania automatyki może być zawarty w warstwie aplikacyjnej, a nie wbudowany bezpośrednio w jądro systemu CNC, jak to ma miejsce w innych metodach. Programy i procedury ruchu są programowane zgodnie z normą DIN 66025. Dzięki rozszerzonym metodom programistycznym można używać elementów znanych z języków wysokiego poziomu, takich jak: pętle, instrukcje warunkowe, skoki. Dane, takie jak średnica narzędzia albo współrzędne trajektorii, mogą być wymieniane w trakcie wykonywania programu, a zmiana niektórych parametrów może być powiązana z wykonywaną ścieżką. www.br-automation.com