Bosch Rexroth – Rozszerzony program z zakresu ?cichej hydrauliki?

Wraz z rozszerzeniem oferty o cichobieżną średniociśnieniową pompę tłokową osiową A10VSO z serii 32 firma Bosch Rexroth poczyniła kolejny milowy krok na drodze do udoskonalania tzw. ?cichej hydrauliki??. Nowa pompa stała się uzupełnieniem i tak już szerokiej gamy cichobieżnych zasilaczy oraz zaworów.
Pierwszy model pompy nowej generacji został opracowny przy wykorzystaniu wspomaganej komputerowo analizy modalnej. To nowoczesne narzędzie zostało użyte w celu zoptymalizowania wyrobu pod względem natężenia hałasu oraz redukcji drgań powstających w trakcie jego pracy. Pamiętano jednocześnie o zagwarantowaniu mu jak najdłuższego czasu użytkowania. Nowa pompa A10VSO z serii 32 nie tylko powoduje obniżenie natężenia hałasu, ale także redukuje pulsację ciśnienia i przyczynia się do zwiększenia odporności na kawitację. Ponadto nowy wyrób charakteryzuje się znacznie lepszą sprawnością, niż poprzedzające go modele.
Kombinacja cichobieżnych elementów Rexroth pozwoli producentom i użytkownikom maszyn i urządzeń obniżyć hałas w układzie hydraulicznym, a w konsekwencji całkowity poziom hałasu. W 2006 roku Polska zobowiązana jest wdrożyć nową dyrektywę WE Nr 86/188, co wiąże się z ograniczeniem natężenia emitowanego hałasu. Pompy serii 32 wychodzą naprzeciw wymaganiom tej dyrektywy.
Nowe konstrukcje pomp wprowadzone będą na razie dla wielkości nominalnych: NG71, NG100, NG140. Nastąpi to pod koniec 2005 roku. W przyszłym roku rozpocznie się produkcja pomp o nowej wielkości nominalnej NG180. www.boschrexroth.pl