Bosch podkręca obroty

  Grupa Bosch ma nadzieję na lekką poprawę światowej koniunktury gospodarczej. W związku z tym w bieżącym roku przedsiębiorstwo technologiczno-usługowe oczekuje wzrostu obrotów w wysokości 2 – 4%. Taką informację przekazał prezes zarządu Grupy Bosch, Volkmar Denner podsumowując wyniki finansowe Grupy za 2012 r..
  W 2013 roku Bosch będzie kontynuował rozpoczęte w roku poprzednim działania, mające na celu poprawę wyniku finansowego. Obejmują one m.in. intensywne zarządzanie obszarami wzrostu, obniżenie kosztów stałych, inwestycje oraz akwizycje. Spodziewanym nośnikiem wzrostu mają być dla firmy Bosch innowacyjne i praktyczne produkty, modele biznesowe oparte na komunikacji w sieci oraz dalsze umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na światowych rynkach. – Podjęliśmy wiele działań, aby poprawić naszą dochodowość w tym roku. Jednocześnie wykorzystujemy szanse na wzrost, zarówno w tradycyjnych branżach, jak również przy tworzeniu nowych obszarów działalności, powiedział Denner.

  W roku finansowym 2012 Bosch zwiększył obroty o 1,9%, do 52,5 mld euro. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 2,5%. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 2,8 mld euro (5,3% obrotu). Wpływ na obniżenie wyników firmy miała przede wszystkim strata działu branżowego Solar Energy, znaczące nakłady na przyszłościowe projekty, niewystarczający wzrost obrotów oraz opóźnione efekty działań mających na celu obniżenie kosztów. W 2012 r. Bosch dopasował wzrost zatrudnienia do bieżących obrotów przedsiębiorstwa. Liczba pracowników na całym świecie wzrosła nieznacznie o 3 400 do 305 900 osób.

  Największy dział przedsiębiorstwa, Technika Motoryzacyjna, zwiększył swoje obroty w 2012 r. o 2,1%, do 31,1 mldeuro. W Dziale Techniki Przemysłowej obroty zatrzymały się na poziomie 8 mld euro. Dział Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków odnotował w 2012 r. wzrost obrotów o 2,5%, do 13,4 mld euro.

  W 2012 r. wydatki Boscha na badania i rozwój wyniosły ok. 4,8 mld euro, z których 45% jest przeznaczonych na produkty ekologiczne a ok. 20% na produkty związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Liczba pracowników zatrudnionych w działach badawczo-rozwojowych firmy zwiększyła się na całym świecie do 42 800. W 2012 r. Bosch zainwestował ok. 3,2 mld euro w majątek trwały. W sumie Grupa Bosch przeznaczyła w ub. roku prawie 8 mld euro na działania związane z zabezpieczeniem przyszłości przedsiębiorstwa. Na akwizycje i zwiększenie udziałów wydano ok. 1,5 mld euro, czyli o 1,1 mld euro więcej niż rok wcześniej. Większość akwizycji miała miejsce w obszarach zainteresowania działów Części Samochodowych oraz Technologii Opakowaniowej.

  Bosch będzie nadal konsekwentnie realizował swoje główne kierunki strategiczne, i koncentrował się na takich obszarach jak: systemy chroniące środowisko, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwo posiadające szeroki know-how w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, a także osiągnięcia w produkcji czujników będzie również intensywnie eksplorować obszary związane z Internetem przedmiotów i usług. Z połączenia tych kompetencji powstawać będą nowe rozwiązania, które poprawią jakość życia. – Nigdy dotąd szeroka oferta produktów i usług Bosch nie była tak cennym zasobem jak w czasach integracji sieciowej, powiedział Denner.

  źródło: Bosch