Bezprzewodowa komunikacja danych – seminarium firmy Conel

4 kwietnia br. w Krakowie czeska firma Conel zorganizowała seminarium, na którym zaprezentowano uczestnikom podstawowe obszary działalności firmy oraz jej ofertę rynkową.

Firma Conel istnieje od 1991 roku i działa w branży bezprzewodowych systemów komunikacyjnych. Pierwsze radiowe sieci transmisji danych, bazujące na produktach firmowych zrealizowała ona już w 1993 roku.

W bieżącej ofercie znajdują się: modemy transmisji radiowej i technologii GPRS-GSM działające w ramach bezprzewodowego systemu komunikacyjnego AGNES, elementy systemów telemetrycznych i dyspozytorskich, urządzenia do śledzenia ruchu pojazdów oraz inne aplikacje dla sieci GSM.

Seminarium, prowadzone przez Otokara Müllera i Zbihnìva Szymika, podzielono na trzy części. W pierwszej z nich zaprezentowano możliwości funkcjonalne i parametry pracy oferowanych przez firmę Conel urządzeń radiowych i GPRS-GSM, do przesyłu danych oraz łączenia z siecią Internet.

Podstawowymi elementami budowy torów komunikacji radiowej są modemy CDA 70 i CDL 800/CDL 400. Pierwszy z nich przeznaczony jest do komunikacji pomiędzy punktami sieciowymi znacznie oddalonymi od siebie (dziesiątki kilometrów) i może osiągać maksymalną szybkość transmisji na poziomie 21,7 kbit/sek. Z kolei modemy CDL 800/CDL 400 to urządzenia o mniejszej mocy wyjściowej, przeznaczone do obsługi niewielkich punktów sieciowych zlokalizowanych blisko siebie (kilka kilometrów – lokalna sieć wymiany informacji). Prędkość transmisji to od 2,4 kbit/sek do 9,6 kbit/sek. W obu typach modemów zaimplementowano obsługę ponad 50 znanych przemysłowych protokołów transmisji (np.: Profibus, Modbus, Sbus, Mbus itp.), dzięki czemu możliwe jest jego kablowe połączenie z większością stosowanych powszechnie w automatyce przemysłowej urządzeń peryferyjnych, jak: czujniki, liczniki, sterowniki oraz inne.

Funkcjonalność prezentowanych urządzeń omówiono przedstawiając zrealizowane już za ich pomocą w praktyce sieci komunikacyjne w aplikacjach wod.-kan., w ciepłownictwie i energetyce. Jako alternatywne rozwiązanie dla komunikacji radiowej firma Conel oferuje modemy CGU 04 do transmisji danych w technologii GPRS-GSM, działające z kartami SIM i wykorzystujące istniejącą sieć telefonii komórkowej, zwykle z własnym, dedykowanym adresem APN. Rozmiar takiej sieci jest więc w obecnych warunkach praktycznie nieograniczony.

W części drugiej seminarium zaprezentowano możliwości funkcjonalne tzw. sieci mieszanych, korzystających zarówno z urządzeń technologii radiowej, jak i GPRS- -GSM.

Takie łączenie dwóch technologii jest uzasadnione co najmniej w dwóch przypadkach:

l obsługa urządzeń pomiarowych i czujników z koniecznością ciągłego odczytu danych – sieć radiowa; modemy GPRS-GSM do obsługi komunikacji danych z urządzeń wymagających okresowego odczytu;

l zastosowanie sieci GPRS-GSM jako rezerwowego połączenia równolegle z siecią radiową bądź przewodową (zwiększone bezpieczeństwo danych, szczególnie przy dedykowanym APN).

Ważną własnością wszystkich omawianych rodzajów bezprzewodowych sieci komunikacyjnych jest zdolność znajdujących się w niej modemów do automatycznego przełączania – w celu znalezienia optymalnej ścieżki przesyłu danych między dwoma punktami (również w momencie awarii jednego z węzłów sieci).

Na zakończenie seminarium przedstawiciele firmy Conel omówili szczegółowo kilka interesujących, zrealizowanych już aplikacji sieciowych, jak np. system śledzenia pojazdów zimowego utrzymania dróg, śledzenia i dysponowania wszystkimi karetkami pogotowia w okręgu Południowych Moraw w Czechach czy obsługi łącza sieciowego dla bankomatów.

Otokar Müller zaprezentował również funkcje oprogramowania RADWIN, dedykowanego przez firmę Conel do tworzenia i zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Oprogramowanie, oprócz konfigurowania połączeń między węzłami sieci, umożliwia również dokładne ustawienie ich parametrów pracy oraz obserwację aktywności sieci, mocy sygnałów radiowych, śledzenia możliwych zaburzeń zakłócających transmisje itp.

Spotkanie było niezwykle owocne, pozwoliło uczestnikom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych dla aplikacji przemysłowych. Pozostaje tylko życzyć sobie, by coraz więcej nawet niewielkich firm decydowało się na organizowanie tego typu imprez, które przy stosunkowo niewielkich kosztach pozwalają dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców i przyczyniają się do ogólnej popularyzacji nowych rozwiązań.

ce