Bezprzewodowa komunikacja danych Seminarium czeskiej firmy Conel s. r. o.

  Conel s. r. o. utworzyli w 1991 roku pracownicy naukowi. Teraz firma zatrudnia 50 osób. Działa w Czechach, na Ukrainie, Litwie, Słowacji i Hiszpanii. Trwa podpisywanie umów w innych krajach.
  Zaczęło się od wykorzystania sieci radiowych. Z nadejściem w 2002 roku technologii GPRS firma zaangażowała się w tym właśnie kierunku. Chodzi o zastosowanie systemu Agnes i programu Radwin (pracownicy firmy Conel napisali go w 2002 r.). System Agnes za pomocą oprogramowania Radwin integruje system radiowy z GPRS; integruje radio, Internet i Ethernet.
   Firma Conel dla państwowego przedsiębiorstwa w Czechach Dorzecze Odry s. p. wykonała aplikację sieci radiowej Agnes. Połączyła siecią różne urządzenia technologiczne w obszarze dorzecza Odry. Chodzi m.in. o limnigrafy wskazujące stany poziomu wód Odry oraz jej dopływów, a także zapór. Wszelkie informacje przekazywane są do dyspozytorni w Ostrawie. Przekazanie komunikatu z najdalszego punktu trwa 3-4 sekundy. Takich punktów, z których zbiera się dane, jest 95. Zebranie informacji ze wszystkich punktów trwa do 10 minut.
  Dzięki temu można szybko przeanalizować sytuację w górnym biegu Odry i podjąć stosowne decyzje, związane z poziomem wody, np. w odpowiednim momencie spuścić wodę z zapory. Nie trzeba tłumaczyć, iż szybka i obiektywna analiza sytuacji oraz prawidłowe zastosowanie urządzeń regulujących poziom wody może złagodzić przepływ fali powodziowej.
  Po uruchomienie systemu w Czechach przyszła kolej na zakładanie punktów w Polsce ? właśnie po to, by zapobiegać wylewaniu Odry. Na seminarium w Łodzi (31 października 2006 r.), w którym brał również udział redaktor Control Engineering Polska, przyjechali przedstawiciele z 30. firm z całego kraju. Wielogodzinny referat ? po czesku ? wygłosił Otakar Müller, zastępca dyrektora firmy Conel ds. marketingu. Tłumaczył zaś Zbihnev Szymik.
  W Czechach, ale i w Polsce, realizując aplikacje, Conel współpracuje z firmą Orange. Dzięki temu klient otrzymuje gotowy produkt ? sprawnie działający system. Conel daje know-how i swoje doświadczenia, a Orange technologię GPRS.
  Więcej ? w internetowej wersji tego artykułu.


  Extra online:

  Kolejne aplikacje

  W naszym kraju technologia Conela od razu wzbudziła zainteresowanie. W Zakopanem na początku bieżącego roku odbyło się pierwsze seminarium prezentujące system Agnes i program Radwin. Systemem tym i programem przede wszystkim zainteresowała się branża elektrociepłownicza.

  Conel zrealizował dla spółki ciepłowniczej International Power Opatovice a. s., zaopatrującą w ciepło 250 tys. mieszkańców Pardubic. Połączono tam 150 punktów radiowych, które online przekazują do dyspozytorni informacje z mierników ciepła.

  W zakładach chemicznych KAUCUK Kralupy ? CHEMOPETROL a. s. chodziło o stworzenie niezawodnej sieci monitoringu, transmisji danych z systemów sterowania punktów kontrolnych produkcji do dyspozytorni. Tę niezawodność gwarantuje sieć radiowa dublowana przez sieć GPRS.

  W Południowych Morawach Conel stworzył sieć monitorującą pracę pojazdów odśnieżających drogi. Teraz można śledzić na mapie, gdzie taki pojazd znajduje się i co robi. Dzięki temu dostępne są informacje o każdym pojeździe oraz o stanie uporządkowania dróg.

  System ten, również w Południowych Morawach, został zastosowany do śledzenia karetek pogotowia. Dyspozytor ?widzi?, gdzie znajduje się każda karetka i ?widzi?, jak jest wyposażona. Może więc podejmować optymalne decyzje związane z ratowaniem życia.