Bezpieczeństwo procesów ? można nim zarządzać?

W zarządzaniu bezpieczeństwem procesów przemysłowych, nawet tych najbardziej niebezpiecznych, obowiązują trzy podstawowe zasady?

W każdym zakładzie przemysłowym dąży się do zapewnienia załodze i maszynom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii i surowców. To bardzo szczytne cele ? zasadniczo jednak łatwiej je sformułować, niż zrealizować. Na szczęście możliwe jest wprowadzenie procedur zarządzania w obu tych obszarach na bardzo podobnych zasadach. Zarówno poziom bezpieczeństwa, jak i zapotrzebowanie na energię są mierzalne, a strategia zarządzania nimi musi być ukierunkowana na ciągły postęp i optymalizację, z racjonalnym wykorzystaniem najnowszych technologii. Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu >>>