Bezpieczeństwo Maszyn ? marketingowy chwyt czy brutalna rzeczywistość ?

1 Maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Zawarty sojusz dał początek zmianom wynikającym głównie z przepisów prawnych, jakie Polska musiała spełnić, aby w tym sojuszu pozostać. Głównymi intencjami Wspólnoty Europejskiej była i jest ochrona zdrowia obywateli oraz rynek oparty na swobodnym przepływie towarów. Do zrealizowania tej idei mają służyć Dyrektywy europejskie. Jedną z podstawowych i najważniejszych dyrektyw nowego podejścia jest DYREKTYWA MASZYNOWA. To właśnie ona ?określa podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?.

Aby spełnić wymagania dyrektywy maszynowej niezbędne jest zastosowanie w maszynach rozwiązań bezpiecznych. Jakie to rozwiązania? Zależy to przede wszystkim od specyfikacji maszyny oraz poziomu zagrożenia. Identyfikacje zagrożeń oraz przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom określa się w procesie oceny ryzyka danej maszyny. Czy maszyna może pozostać bezpieczna, jeśli nie zastosujemy produktów głośno określanych jako ?Safety?? Jak najbardziej tak. Proces oceny ryzyka zaczyna się od stworzenia koncepcji nowej maszyny, która swoją budową mechaniczną i sterowaniem nadaje jej charakter bezpieczny, nie zagrażając potencjalnemu użytkownikowi. Jednak w wyniku ingerencji człowieka w maszynę, rzeczywistość często ogranicza możliwości konstrukcyjne i wymusza zastosowanie dodatkowych systemów likwidujących lub zmniejszających ryzyko. Zasada ta jest szczególnie ważna względem maszyn starych, których często nie da się przebudować mechanicznie. Pozostaje wtedy tylko zastosowanie urządzeń bezpiecznych. Wiele firm może zaoferować cały asortyment urządzeń bezpieczeństwa lub nawet pewien rodzaj systemu bezpieczeństwa. Jednak niewielu producentów jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie, które w pełni integruje się z tradycyjnymi systemami automatyki. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko bezpieczeństwo pracownika, maszyny czy procesu, ale to, co najważniejsze w przemyśle ? zwiększenie wydajności pracy.

Poza bezpieczeństwem funkcjonalnym zapewniającym ochronę pracownika przed ewentualnymi urazami, bezpieczeństwo można traktować jako zaufanie do firmy. Przez ponad 30 lat Mitsubishi Electric było aktywnie obecne na europejskim rynku automatyki i w 38 krajach ugruntowało już swoją pozycję, udzielając wsparcia w 17 językach.

Bezpieczeństwo jest również kwestią technologii. Mitsubishi Electric oferuje systemy, które w całości zostały opracowane na terenie zakładów w Japonii, albo powstały w wyniku współpracy z wiodącymi w tej dziedzinie firmami (np. SICK). Oznacza to, produkty z zakresu bezpieczeństwa oferowane przez firmę posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, takie jak IEC 61508, EN 954-1 w odpowiednich kategoriach.

Rozwiązania bezpieczeństwa Mitsubishi Electric pokrywają wszystkie kluczowe obszary automatyki.

Sterowniki:

  • Przekaźnik bezpieczeństwa QS90. Niewielkie i elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa dla niedrogich zastosowań, które nie wymagają dodatkowej logiki lub programowania. Przekaźnik może pracować samodzielnie jak również być częścią systemu Q lub sieci CC-Link. Kategoria 3/4 wg EN 954-1, EN ISO 13849-1 daje poziom bezpieczeństwa d/e.
  • Sterownik bezpieczeństwa WSx (wspierany przez SICK). Modułowe, skalowalne rozwiązanie bezpieczeństwa dla małych do średnich zastosowań przemysłowych (do 144 we/wy), które wymaga dodatkowej logiki i przetwarzania danych. IEC 61508/SIL3 wg EN 62061, kategoria 4 wg EN954-1, EN ISO 13849-1. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa e.
  • Sterownik bezpieczeństwa MELSEC QS. Dla skomplikowanych i rozproszonych rozwiązań bezpieczeństwa najwyższej klasy (do 1008 we/wy), z możliwością tworzenia sieci, obsługą sieci polowych (CC-Link/Ethernet /MELSECNET) oraz z dużą ilością bloków funkcyjnych z certyfikatem TÜV. IEC 61508/SIL3 wg EN 62061, kategoria 4 wg EN954-1, EN ISO 13849-1. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa e.

Sieci:
CC-Link Safety – certyfikowana wersja bezpieczeństwa szeroko akceptowanej, otwartej architektury sieciowej CC-Link.

Przetwornice:
Przetwornica częstotliwości FR-D/E700 z funkcją bezpieczeństwa. Dwie serie standardowych, kompaktowych przetwornic o mocy wyjściowej do 15 kW, posiadających wiele zabezpieczeń i funkcji sterujących. Kategoria 3 wg EN954-1 / EN ISO 13849-1 oraz kategoria bezpiecznego zatrzymania 0 wg IEC 60204-1.

Sterowanie serwo i motion:
Serwo z funkcją bezpieczeństwa MR-J3-xB Safety. Seria wzmacniaczy MR-J3-B Safety posiada wiele zabezpieczeń oraz funkcji sterujących i razem z dobranymi silnikami tworzy najnowocześniejszy system Serwo w zakresie mocy do 110 kW. Produkty te, w połączeniu z modułem bezpieczeństwa MR-J3-D05, umożliwiają tworzenie doskonałych rozwiązań bezpieczeństwa. MR-J3-BSafety i MR-J3-D05 są zgodne z IEC 61508/SIL2 wg EN 62061, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa oraz kategoria bezpiecznego zatrzymania 0/1 wg IEC 60204-1.

Systemy klasycznych sterowników
W celu zbudowania rozwiązania o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa i niezawodności oraz zintegrowanego z działaniem systemu wizualizacji, wyspecjalizowane produkty bezpieczeństwa Mitsubishi Electric mogą być łączone z produktami klasycznymi firmy Dostępne cechy zawierają kontrolę dostępu za pomocą wielopoziomowego hasła, logowanie danych, diagnostykę jednym przyciskiem, funkcje oglądania dokumentów i odtwarzania wideo.


Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział w Polsce
ul. Krakowska 50
32-083 Balice
tel. 12-630 47 00
e-mail: mpl@mpl.mee.com
www.mitsubishi-automation.pl