Beckhoff – Monitorowanie stanu z zastosowaniem terminala EL3632 EtherCAT firmy Beckhoff

Funkcje monitorowania stanów stanowią integralną część przemysłowych systemów sterowania. W sieciach EtherCAT mogą być wygodnie i tanio realizowane na przykład przy użyciu terminali EL3632 EtherCAT firmy Beckhoff.
Terminal EL3632 EtherCAT służy do zbierania danych bezpośrednio z piezoelektrycznych czujników przyspieszenia wykorzystujących interfejs IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electic) lub ICP (Integrated Circuit Piezoelectric). Czujniki takie mogą być wykorzystywane na przykład do rejestrowania drgań i wibracji występujących w łożyskach silników. Analiza tych informacji pozwala przewidywać stany grożące poważnymi awariami i z bezpiecznym wyprzedzeniem podejmować odpowiednie przeciwdziałania. W ten sposób można unikać przedłużających się przerw w pracy linii produkcyjnych. Stosowanie centralnego sterownika zrealizowanego w oparciu o komputer PC jest korzystne przypadku, gdy do analizy pobierane są dane pochodzące z wielu rozproszonych urządzeń różnych typów.
Terminal EL3692 wykorzystany do monitorowania stanu staje się integralną częścią sterownika. Zarejestrowane w odpowiednim standardzie wejść/wyjść dane mogą być udostępniane sterownikom podrzędnym, budowanym również w oparciu o komputery PC. Dane pomiarowe są w nich określane przy wykorzystaniu biblioteki TwinCAT lub oprogramowania użytkownika. Można w ten sposób odpowiednio definiować ostrzegawcze oraz krytyczne wartości progowe poszczególnych sygnałów. Takie rozwiązanie pozwala również prawidłowo dopasować w terminalu zasilanie oraz filtrację sygnałów wymagane przez stosowane czujniki.
Wspomniana biblioteka TwinCAT zawiera takie narzędzia, jak: analiza fourierowska sygnałów, cyfrowe filtry górno- i dolnoprzepustowe, monitorowanie obwiedni sygnału.
Wadą tradycyjnych systemów monitorowania stanu jest ich wysoki koszt. Są one budowane na bazie samodzielnych urządzeń, a stworzenie pełnego systemu automatyki często wiąże się z koniecznością wykonania skomplikowanych połączeń. EtherCAT dopuszcza przesyłanie tylko najważniejszych informacji statusowych do centralnego sterownika. To w nim są realizowane takie funkcje jak: sterowanie sekwencyjne, sterowanie ruchem, HMI; a EtherCAT integruje także funkcje dodatkowe: monitorowanie stanu na platformie sprzętowej i programowej. Wykorzystując EtherCAT upraszcza się ponadto konfigurowanie, programowanie i diagnostykę systemów. www.beckhoff.pl/el3632